nieuws

Angstpolis

Archief

Aegon heeft het voortouw genomen om de groeiende wachtlijsten in de zorg commercieel uit te baten

Haar ziektekostenproduct Aemergo voorziet in ,,de allerbeste zorg” voor zes expliciet genoemde levensbedreigende ernstige ziektes en aandoeningen, waarvoor in ons land ellenlange wachtlijsten zouden bestaan. Op het eerste gezicht biedt Aemergo meer dan veel reguliere ziektekostenpolissen. Zo is het recht op snelle behandeling door specialisten in Amerikaanse topziekenhuizen in de polis vastgelegd; bij reguliere polissen moet dat worden afgewacht. Ook is de maximumvergoeding niet beperkt tot twee keer de gebruikelijke uitkering in ons land. Verder is extra medische begeleiding gedekt en mag een familielid (gratis) meereizen. Een nadere beschouwing leert, dat Aegon wel erg gemakkelijk aanneemt dat groeiende wachtlijsten een snelle behandeling van levensbedreigende ziektes in de weg staan. In ons land is nog nooit een patiënt om die reden overleden. Bovendien beroepen ook de reguliere zorgverzekeraars zich steeds minder op de polisuitsluiting voor ‘medisch toerisme’, op voorwaarde dat toestemming is gevraagd voor behandeling in het buitenland. Overigens hanteert Aegon die bepaling zelf ook voor haar nieuwe polis. Een andere vraag is of de kwaliteit van de medische zorg in de VS écht zo veel beter is dan die in ons land. Een praktisch minpunt is dat Aegon met het ziektekostenproduct de tweedeling in de zorgsector verder aanwakkert. Ondanks de commerciële nadruk op het feit dat ,,topzorg voor iedereen beschikbaar komt”, is het tegendeel eerder waar. De vrij forse premiestelling doet vermoeden dat louter de hogere inkomens de doelgroep zullen vormen. Dit maakt de Aemergo-polis, niet meer en niet minder, tot een statusproduct voor meer welgestelden. Of zij massaal zullen kunnen claimen, mag worden betwijfeld gezien de beperkte verzekerde bedragen, de veelheid aan dekkingsbeperkingen en het lange inlooprisico (vier jaar!). Daarnaast is er een groter, principieel bezwaar. Met Aemergo speelt Aegon bewust in op de angst onder (oudere) aspirant-verzekerden om in levensbedreigende situaties niet adequaat te kunnen worden geholpen, dan wel op de wens om betere zorg te krijgen dan in ons land kan worden geboden. De mogelijkheid om deze angst af te kopen, is hét commerciële motief, bevestigt ook directeur Theo Bouts van Aegon Particulieren: ,,Ondanks de goede kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland merken wij bij onze klanten onzekerheid als ze met een ziekte worden geconfronteerd die levensbedreigend is of dat kan worden. Daarom bieden wij onze klanten met Aemergo een extra keuze.” Private medische zorg is een onvermijdelijke en onomkeerbare ontwikkeling, blijkt ook uit onderzoek. Toch kan het niet zo zijn dat verzekeraars als Aegon dit proces versterken door commercieel profijt te willen trekken van mensen met een dikke portemonnee, die toevallig bang zijn naast het potje te piesen vanwege het – uit maatschappelijk oogpunt – nauwelijks te verteren probleem van de (te) lange wachtlijsten. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel