nieuws

Anglo-Dutch-posten van ZK naar DSB

Archief

Zilveren Kruis Schade heeft de tot eind 1995 bij haar ondergebrachte ziekte- en ongevallenverzekeringen van The Anglo Dutch Assurance Society overgedragen aan DSB Schade.

Het volmachtbedrijf Anglo Dutch werd in de loop van 1995 door zijn Britse aandeelhouders verkocht aan de DSB Groep in Wognum, waartoe onder meer Frisia behoort. Anglo Dutch is gespecialiseerd in de verzekering van financiële risico’s die voortvloeien uit het aangaan van consumptief-kredietcontracten. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan betalingsproblemen die het gevolg zijn van arbeidsongeschikt raken.
Met de betrokken portefeuille was in 1995 een premie-inkomen van ruim / 7,5 mln gemoeid. De overdracht die boekhoudkundig op 1 april 1996 is gesitueerd, is op 10 december vorig jaar voor alle belanghebbenden van kracht geworden.

Reageer op dit artikel