nieuws

Andriessen zet vraagtekens bij incassogarantie NRL

Archief

Het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL) biedt belangenbehartigers van slachtoffers de zekerheid dat hun rekenopdrachten door de aansprakelijke verzekeraars worden vergoed. De aankondiging van deze garantie leidde vorige week tot een bezorgde reactie van Rob Andriessen (Andriessen & Geurst Expertises).

Uit onlangs gehouden presentaties bij belangenbehartigers kwam volgens het NRL naar voren, dat “bepaalde ‘rituelen’ door sommige bij verzekeraars werkende personen over de verhaalbaarheid van de calculatiekosten tot onzekerheid leidt”. Dat is volgens het NRL onnodig, omdat wet en jurisprudentie zonneklaar zijn. “In de praktijk zien wij dat de aansprakelijke verzekeraars onze nota’s – zij het nog niet altijd even snel – gewoon betalen.”
Daarom heeft het bureau besloten tot de introductie van de NRL Verhaalservice. “Met deze garantie willen wij voorkomen dat de advocaat/belangenbehartiger zich uit kostenoverwegingen gedwongen voelt in complexe zaken (toekomstschades) geheel of gedeeltelijk zelf te gaan rekenen. Daarvoor is het een te specialistische aangelegenheid met te veel rekenkundige aspecten”, aldus NRL.
Op het verkeerde been
Volgens Rob Andriessen (Andriessen & Geurst Expertises) zet het NRL belangenbehartigers en letselslachtoffers op het verkeerde been. “Onze ervaring leert, dat verzekeraars lang niet altijd betalen. Vooral niet als de berekeningen weinig waarde hebben voor de schaderegeling. Het komt regelmatig voor dat er maar ‘raak gerekend’ wordt. Volstrekt onhaalbare uitgangspunten leiden dan tot uitkomsten die kant noch wal raken. Het slachtoffer rekent zich ten onrechte rijk.”
Andriessen stelt verder: “Er mag geen misverstand over bestaan dat een allesomvattende schadeberekening inderdaad een specialistische aangelegenheid is, maar dit middel moet wel op de juiste wijze worden ingezet.” In dit verband verwijst hij naar de recentelijk geïntroduceerde Gedragscode Behandeling Letselschade, waaraan vrijwel de gehele schaderegelingwereld zich conformeert. In Beginsel 14 is bepaald: “partijen berekenen de omvang van de schade pas na uitgangspunten te hebben vastgesteld”.
Berekenen
In de verdere toelichting op Beginsel 14 staat: “Berekeningen over toekomstschade kunnen beter pas worden gemaakt na overleg over de uitgangspunten. Als het slachtoffer op basis van eenzijdig gekozen uitgangspunten een berekening laat maken, zal dat verwachtingen bij hem wekken. Dat kan tot teleurstellingen leiden. Een door de verzekeraar eenzijdig gemaakte berekening kan door het slachtoffer als irreëel en respectloos worden opgevat.
Partijen zullen geneigd zijn verschillende scenario’s te schetsen. Dat kan in een patstelling resulteren. Als eenmaal berekeningen worden gemaakt, is het daarom beter als tegelijkertijd twee berekeningen beschikbaar komen op basis van de uitgangspunten van ieder van de partijen.”
Andriessen: “Andersom geredeneerd, is het dus nog maar de vraag of de verzekeraar de kosten van berekeningen op basis van uitgangpunten waarover vooraf geen overleg gevoerd is, zal vergoeden. Ik denk eigenlijk van niet”.

Reageer op dit artikel