nieuws

Andriessen: NRL begeeft zich op glad ijs

Archief

De invoering door letselschaderekenaar NRL van een incassogarantie voor belangenbehartigers (AM Signalen 52) heeft bij Rob Andriessen (A&G Expertises) de wenkbrauwen doen fronsen

“Onze ervaring leert dat verzekeraars lang niet altijd betalen. Vooral niet als de berekeningen weinig waarde hebben voor de schaderegeling. Het komt regelmatig voor dat er maar ‘raakgerekend’ wordt. Volstrekt onhaalbare uitgangspunten leiden dan tot uitkomsten die kant noch wal raken. Het slachtoffer rekent zich ten onrechte rijk.” Volgens Andriessen zal de Gedragscode Behandeling Letselschade, waaraan vrijwel de gehele schaderegelingwereld zich conformeert, op dit onderwerp goede diensten kunnen bewijzen. Beginsel 14 bepaalt: “partijen berekenen de omvang van de schade pas na uitgangspunten te hebben vastgesteld”.

Reageer op dit artikel