nieuws

Analyse.nl nieuwe aanbieder van diensten aan intermediair

Archief

Analyse.nl is een nieuwe partij op het terrein van serviceproviding. Het bedrijf, een initiatief van onder meer tussenpersoon Kees Schumm, biedt diensten op het gebied van advisering, administratie, internet en marketing aan het intermediair.

Schumm meent dat “er nog geen enkele organisatie is die kleinschalig en met een boel marketing een backoffice biedt en een internetpagina waar vergeleken en gesloten kan worden”.
In het administratieve deel van Analyse.nl is een belangrijke rol weggelegd voor het assurantiepakket van Assistent Automatisering. “Daarbij leveren we ook een digitale polismap, waar onder meer schade kan worden gemeld en gevolgd.” Via de website zijn zowel schade- als levenproducten te sluiten, voor particulieren en bedrijven. Op hypotheekgebied gaat Analyse.nl samenwerken met Sterck.
Marketing is in de ogen van Schumm van wezenlijk belang voor het welslagen van de dienst. “Een goede naamsbekendheid vergroot het vertrouwen van de consument in de organisatie van het intermediair. Regelmatig een advertentie, een nieuwsbrief en een mailing zijn hiervoor noodzakelijk. De klant moet het kantoor kunnen vinden en de naam van het intermediair moet genoegzaam bekend zijn in de regio. Wij besteden dit uit. Elk jaar zullen we een marketingjaarplan opstellen in overleg met het aangesloten intermediair.”
Rijndmond
De klant kan op de website Analyse.nl informatie inwinnen, premies vergelijken en uiteindelijk ook sluiten. Daarvoor wordt de klant wel doorverwezen naar een aangesloten tussenpersoon in de buurt. Over de kosten doet Schumm geen uitspraken. “Dat zal per tussenpersoon verschillen. Voorwaarde voor deelname is dat de tussenpersoon zijn automatisering goed op orde heeft.”
Vooralsnog heeft Schumm geen landelijke ambities met Analyse.nl. “Wij beperken ons werkgebied op dit moment tot het Rijnmondgebied.” Op 22 februari zijn een kleine vijftien tussenpersonen uitgenodigd om een toelichting te krijgen op het initiatief en de officiële aftrap bij te wonen.

Reageer op dit artikel