nieuws

Amsterdamse langdurig werklozen opgeleid voor verzekeringsjob

Archief

Tien langdurig werklozen uit Amsterdam kunnen aan het eind van dit jaar rekenen op een baan bij een verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Het Assurantie Opleidingscentrum (AOC) Amsterdam leidt hen momenteel op voor het assurantie B-diploma.

De tien deelnemers aan het opleidingstraject zijn geselecteerd door Start Amsterdam (het uitzendbueau van het arbeidsbureau). De opleiding, één dag per week, vindt plaats op de Amsterdamse Assurantiebeurs. De rest van de week lopen de cursisten stage bij verzekeraars en tussenpersonen. “Het viel niet mee om stageplaatsen in de bedrijfstak te vinden. Daaruit blijkt maar weer dat de verzekeringsbedrijfstak vaak erg veel zegt te willen, maar dat de zaken anders liggen als het op daden aankomt”, constateert Hans Mrijen, directeur van het AOC.
Melkert-baan
Al in juni dienen de cursisten deel te nemen aan het examen voor de module Particulier van het assurantie B-diploma. In de loop van het jaar moet daar de module MKB bij komen. Vervolgens komen de geslaagden in aanmerking voor een gesubsidieerde betrekking (een zogenoemde ‘Melkert-baan’) in de verzekeringsbranche, waarbij ze in dienst treden van Start. Oorspronkelijk was er ruimte (en subsidie) voor twintig cursisten. Gezien de relatief hoge ‘instapeisen’ kwam het arbeidsbureau echter niet verder dan tien deelnemers. “Wij stelden relatief hoge opleidingseisen, omdat het geen zin heeft om iemand op te leiden waarvan je eigenlijk al weet dat hij het traject niet met goed gevolg kan doorlopen. Ondertussen zijn we erg tevreden met het huidige clubje. Na ruim twee maanden nemen alle cursisten nog steeds enthousiast deel aan de opleiding. Dat maken we hier bij het AOC wel eens anders mee”, aldus Mrijen.
Allochtonen
Als het aan Willy Smits van het gelijknamige Amsterdamse assurantiekantoor had gelegen, waren er uitsluitend allochtonen toegelaten tot het opleidingsprogramma van het AOC.
Willy Smits is initiatiefneemster van het project. Zij had eigenlijk het plan opgevat om een aparte BV op te richten waarin allochtonen met een assurantie-opleiding aan de slag konden gaan als verzekeringsadviseur. Het bedrijf zou zich vervolgens met name moeten gaan richten op allochtone bevolkingsgroepen, aangezien zij een nog altijd ondergewaardeerd potentieel voor verzekeraars vormen.
Om diverse redenen strandde het oorspronkelijke plan (onder meer vanwege de hoge opleidingseisen en de moeilijk realiseerbare oprichting van een aparte BV) en werd de doelgroep verbreed tot langdurig werklozen. Via de Stichting sectorfonds verzekeringsbedrijfstak werd subsidie verworven bij arbeidsvoorziening Nederland.

Reageer op dit artikel