nieuws

Amsterdamse Beursclub: “Autoverzekeringen in beweging”

Archief

Amsterdamse Beursclub: “Autoverzekeringen in beweging”

De Amsterdamse Beursclub organiseert een lezing met de titel: “Autoverzekeringen in beweging”. H.Th. Kloos van Interlloyd zal de lezing inleiden. De lezing wordt gehouden in de assurantiebeurs te Amsterdam en begint om 17.30 uur. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de SAVA: 020-546.22.20.
Strategisch automatiseren in de verzekeringsbranche
Euroforum organiseert in samenwerking met Tandem het congres “Strategisch automatiseren in de verzekeringsbranche”. De eerste dag wordt geopend door prof. dr ir C.A.Th. Takkenberg, hoogleraar aan de katholieke universiteit Brabant. Sprekers zijn o.m. drs B.J. Haasdijk van Delta Lloyd, D.J. Elbers van het Zilveren Kruis, drs N.M.B. Geisen van Interpolis, N. Klinkenberg van BSO en dr R.A. van Calcar van Anova. Het congres vindt plaats in het Musis Sacrum te Arnhem en begint om 9.00 uur. Kosten f 1.995,-. Inlichtingen J.Pieschel tel. 040-297.48.65 / fax 040-297.49.84.
IIR-conferentie: employee-benefits
Het Institute for International Research organiseert een conferentie over employee-benefits. De voorzitter van de bijeenkomst is mr E.A.Kleijnenberg, directeur van De Goudse. Overige sprekers zijn o.a.: prof. dr K.P. Goudswaard van de Rijksuniversiteit Leiden, H. Tesselaar van DCE Nederland, J. Haven van Zilveren Kruis, R.M.J. van der Zant van Stigas, mr J.G. van Midden van ABN Amro, mr M.L. Offerhaus van Nationale Nederlanden, drs W. Opheij van Twijnstra Gudde, drs A.W. Hokken van MKB Nederland en L. Groen van Heeremac. De conferentie wordt gehouden in het World Trade Center te Amsterdam en begint om9.00 uur. Kosten / 2.195,-. Aanmelden per fax 020-664.31.61.
AC Merwestreek: “Innovatie in de rechtsbijstandmarkt”
Assurantieclub “Merwestreek” organiseert een lezing met als titel “Innovatie in de rechtsbijstandmarkt”. Mr P.F. Heuperman van Arag zal de lezing verzorgen. Aanvang 20.00 uur. De lokatie is het Wapen van Alblasserdam. Voor informatie en aanmelding: J. Groeneweg tel. 078-673.19.64 / fax 078-673.43.82.
NSC: “Kostprijs van verzekeringsprodukten”
Het Nederlands Studiecentrum houdt een lezing met als titel: “Kostprijs van verzekeringsprodukten”. Het programma wordt ingeleid door prof. jhr drs B.J.J. Alting von Geusau. Overige sprekers zijn H.A. van den Hoogen van Reaal, P.A. Leandro van Barnett Waddingham & Co, J. Sijmons van Brans & Co, drs ir D.A. Bearzatto van de Zwolsche Algemeene, drs J. Brem van Levob, F.R. Valkenburg van Hammer, dr J.Th.L. Brouwer van Coopers & Lybrand, R. Vogelaar van de Verzekeringsgroep en P.P.C. van Zijp van Zwitserleven. De lezing vindt plaats in het Congresgebouw de Doelen te Rotterdam en begint om 9.00 uur. Kosten f 995,-. Inlichtingen tel. 010-434.99.66 / fax 010-434.99.60.
Euroforum: “De toekomst van de verzekeringsdistributie”
Euroform organiseert een tweedaags congres over verzekeringsdistributie. Voorzitter op de eerste dag is prof. dr L.A.A. van den Berghe van de Erasmus universiteit Rotterdam. De sprekers van die dag zijn A. Oster van Aegon, R. Kwakkenbos van Mercuri International, A. van der hoek van Reaal, J. Langman van Axa Equity & Law, J. van Zijl van de PvdA fractie, mr H. Scheffer van de NVA en drs A.G.F. Boersma van NOG (SNS groep). Op de tweede dag is H. Duthler van Sibbing + Wateler voorzitter. Sprekers van die dag zijn drs M.W. Dijkshoorn van Nationale-Nederlanden, J.P. Timmermans van Raet, mr P.F.Heuperman van Arag, drs J.A. de Hoog van Delta Lloyd, drs H.J.D. van Hemsbergen van de Goudse en S.L. van Almkerk van Anva. Het congres vindt plaats in het Musis Sacrum te Arnhem en begint om 9.00 uur. Kosten f 1.995,-. Inlichtingen J. de Munnik tel. 040-260.88.33.
Actuarieel Genootschap: “Richtlijnen en Principes in het schade-actuariaat”
Het Actuarieel Genootschap organiseert een themabijeenkomst met als titel “Richtlijnen en Principes in het schade-actuariaat”. De bijeenkomst staat onder leiding van drs B.H. Posthuma, voorzitter sectie Astin. Andere sprekers zijn C.D. Daykin, drs E.B.B. Kromme, drs H.J. Prins en drs F.A.M. Ruijgt. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Figi te Zeist. Aanvang 17.00 uur. Aanmelden bij het AG-secretariaat tel. 020-594.34.10.
LAC: “Van verzorgingsstaat naar verzekeringsland”
De limburgse assurantieclub zuid organiseert een lunchbijeenkomst onder leiding van H. Wiegel, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland. De titel van de lezing is “Van verzorgingsstaat naar verzekeringsland”. De lezing wordt gehouden in Grand-Hotel Voncken in Valkenburg a/d Geul. Aanvang 12.30 uur.
“Hoe ziet de wereld van de tussenpersonen er uit in het jaar 2000?”
De Westbrabantse Assurantieclub houdt op 28 maart om 19.30 uur haar jaarvergadering in Zaal Bruininks te Bavel. Tevens is er een lezing met de titel “Hoe ziet de wereld van de tussenpersonen er uit in het jaar 2000?” Mr A.A. van Voorst Vader, voorzitter van de NBvA en/of B. van Uden, secretaris van de NBvA zal de lezing verzorgen. Informatie tel. 076-572.66.66 of fax 076-571.88.40.
De beurs “Geldzaken ’96” en “Zakelijke financiën ’96” in de Jaarbeurs te Utrecht
Reed Exhibitions Netherlands organiseert een evenement over particuliere en financiële dienstverlening; de beurs Geldzaken en de beurs Zakelijke Financiën ’96. Deze beurzen vinden plaats in de jaarbeurs te Utrecht en zijn dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. De beurzen zijn met één entreekaart à f 25,- toegankelijk. Voor meer informatie drs H.J.J. Diekman tel. 020-515.92.82 / fax 020-515.92.79.
L&P: “Wijzigingen in de ziektewet en hun gevolgen voor werkgever en werknemer”
Lanfermeyer & Partners organiseert een bijeenkomst over de wijzigingen in de ziektewet en hun gevolgen voor werkgever en werknemer. Gastsprekers zijn L.J. Smits, adviseur employee-benefits van De Goudse, mr W.P.M. Thijssen, advocaat bij Nauta-Duthil Rotterdam en G.Th.W. Tekelenburg, fiscaal adviseur bij Amev. De bijeenkomst vindt plaats in hotel Mercure te Nieuwegein en vangt aan om 13.00 uur. Inlichtingen S. Vriezekolk tel. 055-521.37.00.
VAC: “Overlevingskansen tussenpersonen”
De Veluwse Assurantieclub houdt op 3 april een lezing met als titel “Overlevingskansen tussenpersonen”. Spreker is J. van den Eijkel, directeur Dutch Insurance Network te Nieuw-Vennep. De lezing vindt plaats in Restaurant Bosgoed te Wilp-Achterhoek en begint om 17.30 uur.
Euroforum: Cursus Zekerheidsrechten
Euroforum organiseert de cursus zekerheidsrechten met de volgende sprekers; prof. mr W.M. Kleijn verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, jhr mr A.P. van Lidth de Jeude, notaris bij Loeff Claeys Verbeke te Amsterdam, mr E.B. Rank-Berenschot verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, mr F.B. Falkema, vice-president gerechtshof Leeuwarden, mr A. van Hees en mr W.F.R. Rinzema, beide advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot te Amsterdam en A. van Eijsden van het ministerie van Financiën in Den Haag. Aanvang cursus 9.00 uur. Plaats van de cursus: Het Ampt van Nijkerk te Nijkerk. Kosten / 1.395. Informatie tel. 040-297.49.74 of fax 040-297.49.84.

Reageer op dit artikel