nieuws

Amsterdam wil voor starters een ‘emancipatiehypotheek’

Archief

Amsterdam wil minder draagkrachtige Amsterdammers in staat stellen een eigen woning te kopen via de erfpachtcanon. Het product wordt ‘emancipatiehypotheek’ genoemd.

Ongeveer 90% van de woningen in Amsterdam is in erfpacht uitgegeven. De eigenaren kopen de grond onder de woning niet, maar pachten die van de gemeente Amsterdam. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om bij nieuwbouw van middensegmentwoningen minder draagkrachtige kopers korting op de grond te geven. De koper betaalt dan bijvoorbeeld in het eerste jaar slechts 10% van de erfpacht; dit percentage loopt op tot de koper na verloop van tijd de volledige erfpacht betaalt. Een nieuwbouwwoning van _ 200.000 met een grondwaarde van _ 50.000 kan zo worden gekocht met een hypotheek van _ 150.000.

Reageer op dit artikel