nieuws

AmLon uit de rode cijfers

Archief

Mede door een verbetering van het resultaat in de branche auto heeft AmLon Verzekeringen vorig jaar een netto winst behaald van f 1,9 (- 2,4) mln bij een bruto premie-inkomen van f 43,2 (41,0) mln.

Het bruto premie-inkomen motorrijtuigen, de grootste branche van AmLon, is vorig jaar met bijna 16% gestegen naar f 24,6 (21,2) mln, waarvan f 23,9 (20,4) mln voor eigen rekening. Het brancheresultaat verbeterde aanzienlijk: van f -3,2 mln in 1993 naar f 1,9 mln vorig jaar.
In de branche brand verloor AmLon voor f 1 mln aan premie door opzegging van verliesgevende industriële contracten. De groei van ruim 10% van particuliere pakketpolissen (Comforta combipolis) compenseerde deze teruggang vrijwel volledig: f 13,4 (13,6) mln. Het brancheresultaat nam toe tot f 1,2 (0,7) mln.
Het premie-inkomen medische varia beliep f 2,1 (2,4) mln met een brancheresultaat van f 0,8 (0,4) mln. In de overige varia-tekening werd f 3,1 (3,9) mln aan premies geïncasseerd en een brancheresultaat van f 0,6 (0,9) mln.

Reageer op dit artikel