nieuws

Amicon Zorg heeft weer vertrouwen in Amicon Groep

Archief

Bij Amicon Zorg is de onrust over de fusie met Geové RZG voorbij. De partijen hebben goede afspraken gemaakt.

Rond de jaarwisseling vond de strategische fusie plaats van Amicon Zorg met Geové RZG tot de Amicon Groep. De werknemers van Amicon Zorg vreesden echter dat ‘hun’ bedrijf in de nieuwe combinatie het onderspit zou gaan delven. Dit kwam onder meer door de alleenheerschappij in de groep van voormalig RZG-topman Henk Schildkamp (zie AM 3, pag. 52) Inmiddels is een (door de werknemers van Amicon gedragen) akkoord bereikt tussen de raad van bestuur van de Amicon Groep en de ondernemingsraad van Amicon Zorg. Afgesproken is onder meer, dat als de groep een tweede lid van de raad van benoemt, daarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de ondernemingsraad. Volgens het akkoord zullen de vorig jaar ontworpen plannen omtrent Amicon Zorg (Bedrijfsplan 2001) en de bijbehorende begroting integraal worden uitgevoerd. Voorts is een vertrouwenscommissaris aangesteld die namens de raad van commissarissen aanspreekpunt is voor de OR. Onder deze condities is Amicon Zorg akkoord gegaan met het vervolg van de strategische fusie en met een te zijner tijd uit voeren juridische fusie. De komende twee jaar bekijken OR en raad van bestuur elk kwartaal of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Reageer op dit artikel