nieuws

Amicon wil vleugels breder uitslaan

Archief

Amicon wil expanderen in vooral de eigen regio nadrukkelijker aanwezig zijn op het gebied van particuliere (zorg)verzekeringen.

Zorgverzekeraar Amicon – die in het eerste kwartaal van vorig jaar ontstond uit een fusie tussen Oostnederland en RZR – wil expanderen en denkt daarbij vooral aan het eigen werkgebied: de regio Twente en de provincie Gelderland. Amicon is van huis uit ziekenfonds en heeft dus een sterke positie in de regio, maar wil ook in andere sectoren actiever zijn. Het gaat daarbij om producten in de collectieve, maar vooral in de individuele sfeer. Zo zal meer nadruk worden gelegd op het aanbieden van zorggerelateerde producten. Amicon voert reispolissen van de Europeesche en uitvaartpolissen van Dela. Er wordt bemiddeld voor leven- en spaarproducten van Nationale-Nederlanden, maar hiermee timmert Amicon uitsluitend aan de weg bij kraamgezinnen. Volgens voorlichter John Wijbenga staat nog niet vast wat er precies in de bemiddelingssfeer verandert. Wel is het zeker dat in september of oktober wordt gestart met de bemiddeling voor polissen van DAS Rechtsbijstand.
Ook bekijkt Amicon “op welke wijze actie moet worden gevoerd om zich nog duidelijker tegenover consumenten te profileren”. Mede met het oog op dergelijke acties is Eli Smit, directeur van bureau True Colours (Rotterdam) aangetrokken. Smit is van juli tot en met december bij Amicon gestationeerd als interim marketingexpert. Hij moet tevens de weg bereiden voor een nieuwe functie. Wijbenga omschrijft deze functie als “een schakel tussen de afdeling verkoop en de afdeling marketing”.
Jaarcijfers
Amicon had vorig jaar 1 miljoen (1997: 996.000) ziekenfondsverzekerden en 102.000 (140.200) particuliere verzekerden.
Het totale inkomen bedroeg / 2,8 (2,7) mld. Het ziekenfonds droeg hier f 2,4 (2,4) mld aan bij, de aanvullende verzekeraar droeg hieraan / 174,1 (155,9) mln bij, en de particuliere verzekeraar / 211,7 (161,8) mln. De overige inkomsten (voornamelijk uit bemiddeling) bedroegen f 7,0 (6,9) mln.
Het totale technische resultaat bedroeg / -27.0 (7,0) mln. Bij het ziekenfonds was dit / -6,0 (32,5) mln, bij de aanvullende verzekeraar was dit f 5,3 (-15,4) mln, en bij ‘overige’ activiteiten was dit f -3,0 (-2,9) mln. Bij de particuliere verzekeraar zakte het technisch resultaat van f -7,2 mln naar f -23,3 mln.
Het nettoresultaat vóór fusievoorziening kwam in het totaal uit op / 6,3 (31,5) mln. Bij het ziekenfonds was dit f 10,8 (43,0) mln, bij de aanvullende verzekering f 11,0 (-13,2) mln, bij ‘overige’ activiteiten f -0,2 (4,0) mln. Bij de particuliere verzekeraar kwam het nettoresultaat vóór fusievoorziening uit op f -15,3 (-2,3) mln.
Het totale nettoresultaat na fusievoorziening kwam uit op f -10,9 (5,1) mln. Bij het ziekenfonds was dit resultaat f -1,8 (22,2) mln, bij de aanvullende verzekering was dit / 9,5 (-15,0) mln, bij ‘overige’ activiteiten f -0,7 (3,3) mln. Bij de particuliere verzekeraar zakte het nettoresultaat na fusievoorziening van f -5,5 mln naar f 17,8 mln.

Reageer op dit artikel