nieuws

Amicon Groep geformeerd

Archief

De organisatorische vorming van de Amicon Groep is rond. De groep behoort met 1,75 miljoen zorgverzekerden tot de top-drie van grootste zorgverzekeraars in ons land.

De Amicon Groep bestaat uit zorgverzekeraar Amicon (Wageningen) die 1,13 miljoen verzekerden heeft, onder wie 141.000 particuliere verzekerden, en Geové RZG (Velp en Groningen), die 619.000 verzekerden heeft, onder wie 222.000 particuliere verzekerden. Voorts behoort tot de groep een Arbo- en Reïntegratiebedrijf dat bestaat uit Arbo Noord (103.000 aangesloten werknemers) en het reïntegratiebedrijf ProVé.
De nieuwe groep werkt wat betreft de particuliere verzekering landelijk en werkt als ziekenfonds vooral in het noorden en het oosten van het land (RZG werkte van huis uit in Groningen en Amicon in Drenthe, Twente en een deel van Gelderland). “In de fusievoorwaarden staat”, zegt woordvoerster Jeannet Kooi, “dat de groepsmaatschappijen tot in ieder geval 2004 zelfstandig zullen blijven en op de huidige locaties blijven gehuisvest. Tot die tijd blijven de drie labels dus zeker bestaan. De holding zal in de omgeving van Zwolle worden gevestigd. Er wordt nog naar een locatie gezocht.” Het is “nog lang onduidelijk geweest of de organisatorische fusie, zoals de opzet was, begin oktober rond zou zijn”. Kooi: “Eind september moest de fusie nog aan de orde komen in een ledenvergadering.” De juridische fusie moet nog plaatsvinden (ziekenfondsen en particuliere verzekeraars mogen niet fuseren, maar mogen wel onder eenzelfde holding worden gebracht). Volgens Kooi moet dit rond de jaarwisseling gebeuren. Holding
Het bestuur van de holding bestaat uit voorzitter Henk Schildkamp (54), tot voor kort voorzitter van de raad van bestuur van RZG, en ad-interimlid en Arie Versluis (56). Versluis was projectmanager in een aantal zorginstellingen en begeleidde in die functie onder meer fusies. De laatste jaren was hij interim-manager bij onder meer sociale diensten, verzekeraars en pensioenfondsen.
Arie Versluis is ook directievoorzitter ad-interim bij de werkmaatschappij Amicon. ,,Het is niet bekend of en wanneer hij definitief wordt benoemd.” De directieleden van Amicon zullen in de loop van het jaar worden benoemd. Amicons bestuursvoorzitter Leo van den Akker gaat binnenkort met de vut en bestuurslid Leo Bearzatto (51) heeft het bedrijf op 1 oktober verlaten. Bearzatto is nu lid van de raad van bestuur van de reisorganisatie Travelunie. Geové RZG
Bij Geové RZG is René Delleman (41) tot directievoorzitter benoemd. Hij was bij deze maatschappij directeur operationele zaken en IT, en beheert nu de portefeuilles P&O, operationele zaken, en PR & Voorlichting. Bert Kleijweg (45) en Jos Mud (43) zijn bij Geové RZG in dienst getreden als directeur. Kleijweg (45) beheert de portefeuilles financiën, facilitaire diensten en IT. Hij werkte bij de Hogeschool Groningen. Hij was daar tot 1998 directeur financieel-economische zaken en daarna plaatsvervangend voorzitter van Faculteit Gamma. Hij heeft de portefeuille marketing en sales overgenomen van Gerard Massaar (zie kader). Mud was achtereenvolgens onder meer beleidsmedewerker bij Zilveren Kruis, salesmanager bij VGZ, marketingmanager bij Ohra, en adjunctdirecteur (verantwoordelijk voor het commerciële beleid) bij Levob Gezondheidszorg.
De directie bestaat voorts uit Bert van der Hoek (42), belast met de portefeuilles zorg, zorgkantoor, en juridische zaken. Arbo/reïntegratie
Bij het Arbo en Reïntegratiebedrijf (Arbo Noord en ProVé) is Wybe Cnossen (43) benoemd tot directievoorzitter. Hij was directeur van Arbo Noord en behoudt de dagelijkse leiding over deze arbodienst. De dagelijkse leiding van reïntegratiebedrijf ProVé is in handen van directeur Frits Steenhuisen (49).
Massaar weg bij Geové RZG
Gerard Massaar, commercieel directeur van Geové RZG, gaat geen deel uitmaken van de nieuwe Amicon Groep. Hij zal in de loop van het jaar het concern verlaten, om tussenpersoon te worden. Zijn taken zijn op 16 oktober overgenomen door Jos Mud (zie artikel).
Massaar (48) was de motor achter de branchegerelateerde aanpak bij Geové RZG. Hij introduceerde bijvoorbeeld de Makropolis. Hij is – aldus Amicon – ook de motor achter de zojuist geïntroduceerde Drogisten-Zorgpolis (zie elders deze pagina). “De presentatiebijeenkomsten voor drogisten zal ik, ondanks dat ik dan al ben opgevolgd, nog als commercieel directeur bijwonen”, zegt Massaar. Hij blijft bemoeienis houden met zijn ‘geesteskinderen’. Massaar gaat namelijk als zelfstandig ondernemer (vanuit zijn huis in Bleiswijk) deel uitmaken van SAA, Samenwerkende Assurantie Adviseurs in Rotterdam. SAA verzorgt (onder meer) de administratie en distributie van de Makropolis en de Drogisten-Zorgpolis. Afgezien hiervan, verwacht Massaar “een belangrijke rol te gaan spelen in het ziektekostengebeuren binnen SAA”.

Reageer op dit artikel