nieuws

Amev zet voor consulenten franchise-organisatie op

Archief

Amev gaat een franchise-organisatie oprichten. Beoogde franchisenemers zijn de driehonderd loondienstadviseurs van Amev zelf, óf komen voort uit het vrije intermediair. Eind 2003 zouden zo’n honderd tot hondervijftig franchisenemers voor Amev moeten werken.

Het franchiseplan is in enkele regionale bijeenkomsten gepresenteerd aan het adviseurskorps. De werktitel voor de franchiseketen luidt ‘De financiële Supporter’. “Maar dat gaat niet de werkelijke naam worden”, bezweert Amev-woordvoerster Susan Lammers. “Wel kun je hieruit afleiden dat de naam Amev niet in de franchisenaam zal voorkomen.”
Volgens Amev is het plan voor een franchiseketen ontstaan uit verzoeken van consulenten zelf en van zelfstandige tussenpersonen. “Er is behoefte aan zelfstandig ondernemerschap, aan het in dienst kunnen nemen van personeel en het in eigen huis kunnen houden van opgebouwde waarde”, aldus Lammers.
Onder de consulenten heerst evenwel het gevoel dat het franchiseplan de zoveelste ingreep is om de winstgevendheid van Amev’s loondienstorganisatie te verhogen. “Het is een slimme en goedkope manier van saneren”, zo laat een Amev-consulent zich ontvallen. “Negen van de tien consulenten loopt hierdoor gedemotiveerd rond. Dit komt het toch al hoge ziekteverzuim niet ten goede.”
Volgens Amev staat het de loondienstadviseur vrij om van het franchiseschap af te zien. “Als iemand het om welke reden niet ziet zitten, blijft-ie gewoon consulent”, aldus Lammers. “Zonder extra voorwaarden!”
Agentuur
Amev worstelt sinds 1995 met zijn loondienstadviseurs, toen nog bijna 500 in getal. Onder de noemer ‘Koers 2000’ werd destijds een reorganisatie ingezet, die tot minder consulenten maar méér winst moest leiden. Alleen de eerste doelstelling werd gehaald: in 1997 telde Amev nog 380 loondienstadviseurs. In dat jaar werd de beloningsstructuur voor de consulenten flink verscherpt: voor dezelfde provisie was voortaan 20% meer productie nodig.
Twee jaar geleden ging Amev over tot het verzelfstandigen van consulenten, door middel van agentuurovereenkomsten. Middels een aandelenparticipatie of financiering bleven deze consulenten nauw verbonden aan Amev. Zo werd de ondernemer een rentekorting op de lening in het vooruitzicht gesteld, als hij een bepaald percentage van zijn productie bij Amev bleef onderbrengen.
Dit agentuurbeleid wordt niet voortgezet, meldt woordvoerster Lammers. “Gemaakte afspraken zullen wel uitgevoerd worden.” Klachten vanuit het reguliere intermediair over oneerlijke concurrentie zouden mede ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing met de agenturen te stoppen.
Risicodrager
Het nieuwe alternatief is een franchiseorganisatie. Amev gaat fungeren als franchisegever, die centraal zal zorgen voor automatisering, marketing, opleidingen, een klantenservice en productinkoop. In tegenstelling tot Probe van Nationale-Nederland (financiële planning) en Financieel Compleet van Aegon (aanvullende pensioenproducten) richt de franchiseketen van Amev zich niet op een deelgebied. Het productassortiment gaat naast adviesgevoelige leven- en bankproducten bestaan uit schadeverzekeringen.
Risicodrager van de verzekeringen is in principe Amev. Alleen als Amev een bepaald product niet voert – bijvoorbeeld een bromfietsverzekering – wordt de dekking centraal bij een andere aanbieder ingekocht. Amev zal in de verzekeringen vaste provisies inbouwen, met vrijheid voor de franchisenemer tot het geven van retourprovisie.

Reageer op dit artikel