nieuws

Amev wijzigt voorwaarden ‘oude’ polissen bedrijfsrechtsbijstand

Archief

Amev voert met ingang van juni 1995 een actie tot aanpassing van bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen die vóór midden 1993 zijn gesloten.

De maatschappij heeft medio 1993 nieuwe tarieven en voorwaarden geïntroduceerd. De maatschappij wil nu ook de ‘oude’ polissen aanpassen aan de nu gehanteerde voorwaarden en tarieven, laat de maatschappij aan het intermediair weten.
In verband met deze aanpassingsactie moeten betrokken verzekerden een vragenformulier invullen. Aan de hand daarvan wil Amev een zo actueel mogelijk beeld krijgen van het huidige rechtsbijstandsrisico bij de betrokken ondernemingen.
Amev wil de formulieren binnen drie maanden ingevuld terugontvangen en vraagt hiervoor de medewerking van het intermediair.
Na ontvangst van de gevraagde gegevens zal Amev een voorstel doen tot aanpassing van de polis.
Als verzekerden weigeren om gegevens te verstrekken en geen prijs stellen op aanpassing van de verzekering, beëindigt Amev de overeenkomst.

Reageer op dit artikel