nieuws

Amev vraagt 20% meer productie van consulent

Archief

Amev Particulieren gaat voor een gelijkblijvend inkomen 20% meer productie van haar consulenten eisen. Die omzetgroei moet binnen drie jaar zijn gerealiseerd. De productienormen zijn onderdeel van een nieuw beloningssysteem dat begin dit jaar is ingevoerd voor de loondienstorganisatie van Amev.

In het nieuwe beloningssysteem worden de twee bestanddelen van het oude jaarinkomen – het vaste jaarinkomen en het provisie-inkomen – allebei verlaagd. De verlaging van het provisie-inkomen beloopt gemiddeld 20%. Het vaste inkomen is voor de huidige consulenten met 40% teruggeschroefd.
De daling van het vaste inkomen wordt goedgemaakt door de ‘resultaatbeloning’, een nieuw element in het beloningssysteem. De Amev-consulenten kunnen hun inkomen verhogen door goed te scoren op punten als aantal royementen, aantal nieuwe relaties, en productiespreiding. De resultaatbeloning wordt gegeven in de vorm van een bonus op het vaste inkomen. De bonus bedraagt 35%, 70%, 90% of 110% van het vaste salaris. Negatieve resultaatbeloning is niet mogelijk.
In de lange (half jaar durende) onderhandelingen tussen Amev en de vakbonden is bedongen, dat de huidige consulenten ongeacht hun scores op de diverse punten een resultaatbeloning van minimaal 70% krijgen. Die 70% van het nieuwe vaste jaarinkomen is gelijk aan ruim 40% van het oude vaste jaarinkomen. Daarmee komt het gegarandeerde inkomen weer op (ruim) 100% van het oude vaste inkomen.
Omzetgroei
De provisieregeling wordt in drie jaar verlaagd met 20%. Hiervoor is een overgangsregeling ingesteld: de nieuwe regeling geldt dit jaar voor 33,3%, tegen 66,6% van de oude regeling. In 1998 geldt de nieuwe regeling voor 66,6% en in 1999 is deze volledig van kracht. Voor een gelijkblijvend inkomen – in 1996 gemiddelde f 90.000 – moeten consulenten dit jaar derhalve 7% meer productie maken. In 1998 is dat 14% meer dan vorig jaar en in 1999 moet er een groei van 20% gerealiseerd zijn.
Volgens Amev is deze productiegroei geen probleem. “De omzetgroei per consulent moet te realiseren zijn door gelijke tred te houden met de marktgroei”, aldus de maatschappij. Amev verwacht dat de levenmarkt sterker zal groeien dan de schademarkt. “Maar wij gaan ons daar niet speciaal op concentreren.”
Inkrimping
De maatregelen maken nog onderdeel uit van de uit 1994 stammende reorganisatie Koers 2000. In dat kader kregen ook de binnendienstmedewerkers (1994) en inspecteurs (1996) een nieuw beloningssysteem “ter ondersteuning van de prestatie- en marktgerichte strategie van Amev”. Bij de reorganisatie werd tevens een inkrimping van de loondienstorganisatie aangekondigd.
In 1995 werd het aantal consulenten teruggebracht van 484 naar 440. Amev zei toen te streven naar 380 consulenten. Dat streefgetal zou eind 1998 bereikt moeten zijn, maar blijkt nu al te zijn gehaald. Door aanscherping van het functieprofiel (hogere eisen) telt de consulentenorganisatie nog 380 mensen. “We verwachten eind dit jaar een stabilisatie rond 360 consulenten”, aldus Amev.

Reageer op dit artikel