nieuws

Amev verzekert periode van onbetaald verlof

Archief

De Stichting Sabbatical Leave – bestuurd door uitzendbureau Start, adviesbureau Intervu en VSB Bank – heeft een regeling ontworpen voor het fiscaal gunstig sparen voor een periode van onbetaald verlof. Amev Pensioen & Zorg is als relatiebeheerder en verzekeraar bij de verlofregeling betrokken.

De Stichting Sabbatical Leave is in 1994 opgericht door VSB Bank en uitzendbureau Start. Sinds die tijd voert de stichting overleg met het ministerie van Financiën over de speciale verlofregeling. Het ministerie heeft nu een fiscale regeling goedgekeurd, die voorziet in uitstel van loonbelasting.
Werknemers kunnen voor een periode van onbetaald verlof sparen door maandelijks een percentage van het brutosalaris op een rekening van VSB Bank te storten. Ook ADV-dagen en overuren kunnen aangewend worden om voor de verlofperiode te sparen. De spaargedeeltes zijn onbelast. De fiscus klopt pas op de deur op het moment dat de werknemer met verlof gaat en zijn gespaarde saldo in periodieken laat uitkeren.
De inhoud van de regeling wordt door de werkgever vastgesteld, daarbij ondersteund door de DIN Adviesgroep uit Baarn. Variabele elementen zijn bijvoorbeeld: de lengte van de opbouwfase, de duur van het verlof én voor welke functionarissen de regeling geldt. DIN Adviesgroep bemiddelt niet in verzekeringen.
Amev
Binnen de regeling vervult VSB-zuster Amev in eerste instantie de functie van relatiebeheerder annex administrateur. Maar aan de speciale verlofregeling zitten uiteraard ook verzekeringskanten, erkent Henk Spek, als pensioenadviseur van Amev nauw betrokken bij de sabbatsverlofregeling. Spek: “Mogelijke gevolgen voor de sociale verzekeringswetgeving willen wij bijverzekeren. Maar de mogelijkheden op dat vlak zijn vrij beperkt.”
Volgens Spek lopen pensioenopbouw en particuliere verzekeringen tijdens de sabbatsverlofperiode gewoon door. “Een probleem is bijvoorbeeld wel eventuele werkloosheid, die tijdens of kort na de verlofperiode ontstaat. Voor een WW-uitkering is de referte-eis van belang: het aantal arbeidsdagen in de laatste zes maanden voor de werkloosheid.”
“We bekijken momenteel of financiële nadelen die hierdoor ontstaan, zijn te ondervangen door middel van een aanvullende verzekering.” Amev heeft verder aanvullende verzekeringen in gedachten op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Spek: “Tijdens de verlofperiode wordt bijvoorbeeld geen ziektegeld uitgekeerd.”
Verder wordt bekeken of een verzekering tegen het overlijdensrisico, tijdens de opbouwfase of in de verlofperiode, zinvol is. Spek: “In mei, als de regeling van start kan gaan, hebben we meer duidelijkheid over de noodzakelijke aanvullende verzekeringen.”
Employee-benefits
Volgens Spek is het Amev in eerste instantie niet om de verzekeringen te doen. “We zijn blij deel te kunnen nemen aan de eerste, complete sabbatical-regeling van Nederland. We willen graag vooroplopen bij maatschappelijke ontwikkelingen.”
“Daarnaast zien we ons als toonaangevende aanbieder van employee-benefits. Daarbij kun je je niet beperken tot louter verzekeringen. Employee-benefits is meer dan pensioen en vut. Ook spaarloonregelingen en dit nieuwe sabbatsverlof horen erbij.”
Met het oog op employee-benefits wil Amev ook het intermediair warm maken voor de sabbatical-leave-regeling. Spek: “Het intermediair wil zijn relaties zo compleet mogelijk bedienen. Daar past deze regeling uitstekend in. Tussenpersonen kunnen hun relaties attenderen op de regeling. Beloning vindt plaats op basis van de reguliere provisiestructuren, die horen bij verzekeringen en spaarloonregelingen.”

Reageer op dit artikel