nieuws

Amev vervangt Business AOV door Bewust Pakket en Optimaal Pakket

Archief

Amev heeft de Business AOV vervangen door het Bewust Pakket en het uitgebreidere Optimaal Pakket. Het uitgebreide pakket heeft standaard een dekking voor het WAZ-gat en een no-claimregeling.

Bij het Bewust Pakket, de basisvariant, geldt als arbeidsongeschiktheidscriterium voor rubriek A (eerstejaarsrisico) beroepsarbeidsongeschiktheid en voor rubriek B passende arbeid. Bij het Optimaal Pakket geldt voor beide rubrieken beroepsarbeidsongeschiktheid, maar kan voor rubriek B ook worden gekozen voor het criterium passende arbeid.
Het Optimaal Pakket heeft standaard (al is in de voorwaarden en brochures sprake van opties) een no-claimregeling en een dekking voor het zogenoemde WAZ-gat. Standaard is ook een ongevallendekking bij overlijden (eenmalige uitkering gelijk aan de op rubriek A verzekerde jaarrente).
Het Bewust Pakket geeft een uitkering bij rubriek A vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25% en voor rubriek B vanaf 45%. Bij het Optimaal Pakket wordt uitgekeerd vanaf 45%, maar er kan ook worden gekozen voor een hogere uitkeringsdrempel.
De verzekerde heeft (onder condities) de mogelijkheid om na drie jaar verzekering op het Bewust Pakket zonder medische waarborgen over te stappen op het Optimaal Pakket.
Bij beide pakketten kan worden gekozen uit een eigen risicotermijn van 30 of 90 dagen (14 dagen is mogelijk op aanvraag). Bij de eindleeftijd is er keus uit: 55, 60, 62 en 65 jaar. Er zijn vijf beroepsklassen. Bij klasse 1 en 2 wordt geaccepteerd tot en met het 55e jaar, voor de overige klassen tot en met het 50e jaar.
Jaarrente
Verder kan bij beide pakketten een jaarrente worden verzekerd van maximaal 90% van het inkomen (bedrijfslasten kunnen niet worden meeverzekerd) met een maximum van f 154.260 (70.000 euro). Gekozen kan worden voor een gelijkblijvende jaarrente, voor een samengesteld klimmende jaarrente, en voor een jaarlijks 3% klimmende jaarrente bij uitkering.
De Optimaal-variant geeft verzekerden eens in de drie jaar het recht om de jaarrente (zonder medische selectie) te verhogen met 15%.
Uitkeringen
Het Bewust Pakket keert voor rubriek B uit volgens de volgende arbeidsongeschiktheidspercentages en uitkeringspercentages: 45%-55% = 50% (van de verzekerde rente), 55%-65% = 60%, 65%-80% = 75%, 80%-100% = 100%. Voor rubriek is de uitkeringsschaal identiek aan die van de Optimaal.
Het Optimaal Pakket keert uit volgens de volgende arbeidsongeschiktheidspercentages en uitkeringspercentages: 25%-34% = 30% (van de verzekerde rente), 35%-45% = 40%, 45%-55% = 50%, 55%-65% = 60%, 65%-80% = 75%, 80%-100% = 100%.
Bij beide pakketten geeft rubriek B (onder condities) gedurende 16 weken een uitkering voor zwangerschap/bevalling.
Premies
De verzekerde kan bij beide pakketten kiezen uit twee tariefsoorten: een standaardtarief (niet stijgend) en een combitarief (stijgt voor rubriek A op het 50e jaar, en voor rubriek B, al naar gelang de eindleeftijd, tussen het 40e-50e jaar).
Het Optimaal Pakket geeft bij het volgende aantal schadevrije jaren de volgende premiekorting: 3 jaar 5%, 4 jaar 10%, 5 jaar 15%, 6 jaar 20% en 7 jaar 25%.
Startende ondernemers krijgen op beide pakketten 25% korting in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.
Na een jaar uitkering (met uitzondering van de uitkering voor zwangerschap/bevalling) wordt op beide pakketten een premierestitutie gegeven ter grootte (kortingspercentage) van het arbeidongeschiktheidspercentage.
De contractsduur is 5 jaar. Voor een 3-jarige en een 1-jarige contractsduur wordt 5% respectievelijk 10% premie-opslag berekend.
Premievoorbeeld
Als voorbeeld voor de premie geldt een 30-jarige bloemist (beroepsklasse 2) met een inkomen van f 80.000. Hij kiest voor een stijgend verzekerd bedrag, (voor het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid), een eigen-risicotermijn van 30 dagen en een eindleeftijd van 65 jaar. Voor het Bewust Pakket betaalt hij volgens het combinatietarief een jaarpremie van f 4.322 en volgens het standaardtarief van f 8.690. Voor het Optimaal Pakket is dit respectievelijk f 5.834 en f 11.345.

Reageer op dit artikel