nieuws

Amev verliest ook in 1996 terrein op levenmarkt

Archief

Amev verliest ook in 1996 terrein op levenmarkt

De tien grootste levensverzekeraars van ons land hebben in 1996 marktaandeel in moeten leveren. Het marktaandeel van de top-10 komt uit op 65,5%, tegen 68,7% het jaar daarvoor. Amev levert relatief het meeste terrein in als gevolg van een dalend premie-inkomen.
De twee grote verzekeraars Nationale-Nederlanden en Aegon boeken in het verslagjaar 1996 weliswaar een respectabele premiegroei, de volumegroei blijft achter bij die van de totale levenmarkt. NN groeit met 4,6% naar f 6.506 (6.220) mln brutopremie en Aegon groeit met 3,9% naar f 3.781 (3.640) mln premie. De gehele levenmarkt noteert evenwel een groei van 10,8%.
Interpolis, in 1995 opgestoomd van de 6e naar de 3e plaats, vergroot zijn marktaandeel tot 6,4% (6,2%). Ook Delta Lloyd, nu 5e, vergoot het marktaandeel licht tot 5,5% (5,4%). Daarmee herstelt Delta Lloyd zich enigszins van de terugval uit 1995, toen 1,5% marktaandeel werd ingeleverd.
Van herstel is bij Amev geen sprake. Sterker nog, het vlaggenschip van het Fortis-concern behoort tot de spaarzame levensverzekeraars die in het verslagjaar geen premiegroei behaalden. De lichte daling van f 5 mln zorgt voor een marktaandeel van 5,0% (5,6%). In 1995 was het marktaandeel van Amev al met 1,6% teruggelopen.
De daling is met name te danken aan het collectieve bedrijf, dat onder meer in IBM Nederland een grote klant verloor. Ook de individuele guldensverzekeringen (periodiek en koopsom) geven een daling te zien: f -19 mln. Bij de individuele beleggingsverzekeringen boekt Amev wel succes met een premiestijging van f 60 mln. Deze groei blijft desondanks licht achter bij de markt. Amev behoort door de premiedaling zelfs niet meer tot de top-5.
Stijgers
Het verlies aan marktaandeel komt terecht bij de middelgrote levensverzekeraars, waarbij AXA Leven, Hooge Huys en ABN Amro de grootste terreinwinst boeken. AXA ziet het premie-inkomen met 39% groeien tot f 670 mln.
Hooge Huys volgt met een premiegroei van ruim 36% tot f 659 mln. Hooge Huys dankt die groei met name aan de individuele beleggingskoopsommen (ParticipatiePlan), een categorie waarin het dochterbedrijf van SNS Reaal de eerste plaats inneemt.
De grootste stijger is, in navolging op 1995, ABN Amro. De bankverzekeraar boekt een premiegroei van 77% tot f 516 (190) mln. Het marktaandeel groeit naar 1,6% (1,0%). Dat is evenwel nog bij lange na niet voldoende om aan de door ABN Amro uitgesproken wens te voldoen van 10% marktaandeel binnen drie jaar.
Dalers
In totaal acht levenmaatschappijen zien hun premie-inkomen teruglopen: Amev, Reaal, FairGo (voorheen Prudential), Onderlinge ‘s-Gravenhage, Verzekerings Unie, Optas Pensioenen, FBTO en Tiel Utrecht. Daarnaast is bij De Amersfoortse en Erasmus sprake van stilstand.
Tegenvallend kan ook de bescheiden groei van Postbank Leven genoemd worden. Met een premiestijging van f 35 mln tot f 360 mln gedraagt de bankverzekeraar zich geheel marktconform, na in eerdere jaren explosief te zijn gegroeid. Postbank Leven blijft hierdoor nog ver weg van de top-10.
Top-10 brutopremie-inkomen 1996 1995 1 1 Nationale-Nederlanden 6.506 6.220
2 2 Aegon 3.781 3.640 3 3 Interpolis 2.116 1.842 4 4 Centraal Beheer 1.895 1.779 5 6 Delta Lloyd 1.801 1.623 6 5 Amev 1.652 1.657 7 7 Zwitserleven 1.238 1.130 8 9 UAP-NieuwRotterdam 980 965 9 8 Stad Rotterdam 975 967 10 10 RVS 704 667 * bedragen x f 1 mln

Reageer op dit artikel