nieuws

Amev verlaagt premie inboedel en woonhuis

Archief

Met de aanpassing van de tarieven voor de inboedel- en woonhuisverzekeringen heeft Amev een volgende stap gezet in de richting van een verdere premiedifferentiatie. Kort geleden introduceerde Amev om dezelfde reden het sterk gedifferentieerde autotarief AutoPlus.

De tariefaanpassing komt voor een deel van de verzekerden neer op een premieverlaging. Zo geldt voortaan voor nieuwe inboedelposten in de goedkoopste regio (regio A) een tarief van f 1,90 (was f 2,10). Bovendien wordt dit gebied uitgebreid met de postcodegebieden 16 en 18 (Kop van Noord-Holland). Amev volgt hiermee Nationale-Nederlanden, die deze uitbreiding al eerder doorvoerde.
De gemeente Lelystad is minder inbraakgevoelig gebleken dan eerder werd aangenomen. Een actie van deze gemeente richting verzekeraars heeft nu ook Amev doen besluiten, pas nadat dit in de eigen schadecijfers tot uitdrukking kwam, Lelystad voortaan als regio B (f 2,90) aan te merken in plaats van regio E (f 3,75). Deze aanpassing vindt plaats per eerstvolgende premievervaldatum.
Woonhuis
Voor nieuwe posten van woonhuisverzekeringen geldt dat ze voortaan geregionaliseerd worden volgens de inboedel regio-indeling. Op dit moment heeft dit nog weinig gevolgen. Alleen het tarief voor bestaande bouw (beton, exclusief aanvullende dekking) voor de regio A wordt verlaagd naar f 0,70. Het tarief voor alle overige regio’s blijft gewoon f 0,85. Bij het nieuwbouwtarief geeft Amev vijf jaar lang een gratis glasdekking (ter waarde van f 0,25). In verband daarmee vervalt de huidige nieuwbouwkorting van f 0,05.
Ook biedt Amev in het vervolg de mogelijkheid om het eigen risico bij stormschades af te kopen. De premie hiervoor bedraagt f 0,20. In de nieuwe voorwaarden is eveneens de ‘saneringskostendekking’ toegevoegd. Betonnen vloeren vormen in plaats van houten vloeren in de nieuwe woonhuisverzekering het uitgangspunt. De ‘korting beton’ (-f 0,25) wordt om die reden vervangen door een ‘toeslag houten vloer’ (+f 0,25).

Reageer op dit artikel