nieuws

Amev verlaagt autotarieven

Archief

Amev heeft een nieuw tarief voor de autoverzekering in de markt gezet. Onder de naam AutoPlus krijgt het intermediair (meer) mogelijkheden in de particuliere markt te penetreren, aldus Amev. Daarnaast is het Combinatiepakket uitgebreid met een uitvaartverzekering en het individuele ANW-produkt.

Het nieuwe autotarief is gebaseerd op een verfijning van bestaande risicofactoren voor verzekerden (leeftijd, schadevrije jaren, kilometrage, regio en dekking) en voor het voertuig (merk, type, nieuwwaarde, bouwjaar, gewicht en brandstof). Slechte risico’s worden duurder, goede risico’s goedkoper.
“Voor 60% van de risico’s resulteert dit in een lagere premie”, aldus Amev. “Voor 20% van de risico’s gaat de premie omhoog, uitgaande van het nieuwe tarief. De tariefwijziging leidt tot een daling van de gemiddelde premie met enkele procenten.”
Tot de premieverlaging is besloten, mede op verzoek van het intermediair. Tussenpersonen vonden het Amev-produkt te duur. Het provisiepercentage blijft gelijk. In guldens betekent dat een lichte daling. “De provisie komt net als de premies meer in overeenstemming met de praktijk. Klanten met slechte risico’s betalen meer premie, bezorgen het intermediair meer werk en leveren dus ook meer provisie op”, is de verklaring van Amev.
Tariefdiskette
De aankondiging van de tariefwijzigingen was onderdeel van de regionale bijeenkomsten die Amev eind april en begin mei heeft gehouden voor het vrije intermediair. Die acht bijeenkomsten werden bijgewoond door gemiddeld honderd tussenpersonen die regelmatig samenwerken met Amev.
De nieuwe tariefdiskettes worden in de laatste twee weken van mei naar het intermediair gestuurd. Met behulp van deze diskette kunnen de nieuwe premies worden berekend. Bij 3-jarige contracten geeft Amev 5% premiekorting. De korting voor de tweede gezinsauto komt echter te vervallen.
Op de tariefdiskette staan tarieven voor wa, beperkt casco, InruilPlus, en volledig casco. InruilPlus is een speciale verzekering voor auto’s die (gemiddeld) tussen de 3 en 5 jaar oud zijn. Tegen een lagere premie en een hoger eigen risico wordt het casco volledig gedekt. InruilPlus vult het gat tussen beperkt en volledig casco.
In de komende weken mag het intermediair zowel met de nieuwe als met de oude tariefstelling werken. Amev verwacht niet dat dit tot problemen zal leiden. “Een gewenningsperiode lijkt ons juist goed.” Vanaf 1 juli is het werken met de nieuwe tarieven verplicht.
Combinatiepakket
Tijdens de regiobijeenkomsten kondigde Amev nog een verandering in haar produktassortiment aan: een uitbreiding van het combinatiepakket. Naast alle reguliere schadeverzekeringen heeft Amev nu ook twee levenprodukten aan het pakket toegevoegd: het nieuwe, individuele ANW-produkt (‘Nabestaandenzorg’) en een eenvoudige uitvaartverzekering.
Amev ziet de markt voor combinatiepakketten groeien. “In alle distributiekanalen stijgt het aandeel van de combinatiepakketten. Het is een produkt voor de toekomst. Binnenkort zullen we daarom nog meer levenprodukten in ons pakket stoppen.”

Reageer op dit artikel