nieuws

Amev start PSW-conversie

Archief

Amev is een omvangrijk omzettingstraject begonnen om pensioenverzekeringen voor 1 januari aanstaande aan te passen aan artikel 2b in de Pensioen- en Spaarfondsenwet PSW) en aan de Wet gelijke behandeling (GB).

“Het GB/PSW-proof maken van een contract is ingewikkelder dan aanpassingen voor invoering van de euro of het nieuwe belastingplan”, aldus Amev-accountmanager Henk Stek. De reden is dat alle (sterfte-)tabellen moeten worden omgerekend.
De gelijke behandeling in collectieve pensioenregelingen maakt bijvoorbeeld een einde aan de hogere eigen bijdragen voor vrouwelijke deelnemers en de lagere uitkeringen bij een gelijk salaris. Verder maakt het nieuwe PSW-artikel 2b uitruil mogelijk tussen nabestaanden- en ouderdomspensioen. Dat betekent een gelijkschakeling van alleenstaanden met collega’s met partner, omdat alleenstaanden niet langer ‘zinloos’ meebetalen aan het nabestaandenpensioen.

Reageer op dit artikel