nieuws

Amev, Stad en Woudsend verder als Fortis ASR

Archief

De intermediairverzekeraars Amev, Stad Rotterdam en Woudsend worden per 1 oktober volgend jaar omgedoopt in Fortis ASR, de oude naam van de verzekeringsholding van Fortis. Die holding gaat dan Fortis ASR Groep heten. Dat heeft de hoofddirectie van Fortis ASR gisteren aan onder andere personeel en intermediair bekendgemaakt. De naamswijziging maakt deel uit van de voorgenomen samenvoeging van de drie intermediairmaatschappijen.

De introductie van Fortis ASR als consumentenmerk is het eerste zichtbare teken voor de buitenwacht van de voorgenomen integratie van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend. De nieuwe merknaam is niet spectaculair, maar ligt wel voor de hand, zegt Jacques van Ek, voorzitter van de hoofddirectie. “Fortis ASR is een naam die effectief communiceert naar onze primaire klant, de tussenpersoon, die deze naam kent. En het gebruik van de concernnaam Fortis heeft een meerwaarde voor de eindconsument.”
De bijna vijfduizend medewerkers van Fortis ASR zijn via het intranet op de hoogte gebracht van de nieuwe consumentenmerknaam; de ruim achtduizend tussenpersonen zijn schriftelijk geïnformeerd over de naamswijziging. Zij zullen op korte termijn al iets gaan merken van de gevolgen. Per 1 januari volgend jaar zal er namelijk één betalingscentrum voor het intermediair zijn ingericht. Mede daarom is er de laatste maanden met grote voortvarendheid gewerkt aan het opstellen van een nieuwe standaard samenwerkingsovereenkomst voor alle tussenpersonen van Fortis. “Het overleg daarover met de standsorganisaties NVA en NBVA is goed afgerond”, bevestigt hoofddirectielid Thijs Meinders. “De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is – tegelijkertijd met de aankondiging van de naamswijziging – ter ondertekening aan het intermediair aangeboden.”
Naast deze schriftelijke communicatie wordt het intermediair ook mondeling bijgepraat over de voorgenomen integratie en de implicaties daarvan voor hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt tijdens een nieuwe roadshow, die de hoofddirectie van Fortis ASR in november wil houden. Evenals eerder dit jaar worden tussenpersonen uitgenodigd voor een van de vier regionale bijeenkomsten in het land. Van Ek verwacht tijdens die bijeenkomsten geen bezwaren meer te horen tegen het schrappen van de merknamen Amev, Stad Rotterdam en Woudsend. “Via het VIP-panel, een periodieke enquête onder 650 tussenpersonen over essentiële zaken, weten we dat de tussenpersonen van Stad Rotterdam en Woudsend hun aanvankelijke scepsis tegen het schrappen van de oude merknamen hebben later varen. De integratieplannen worden nu positief beoordeeld. Vooral zegt men met spanning uit te kijken naar de beloofde verbetering van de dienstverlening.”
De uitkomsten van de enquête worden ondersteund door de informatie van de 220 accountmanagers die Fortis ASR heeft rondlopen in het land. Via hen wordt de hoofddirectie frequent op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen, met name die bij het intermediair. Meinders: “De accountmanagers zijn de ogen en oren van ons bedrijf. Om de twee weken moeten zij in een enquêteformulier hun ervaringen vastleggen. Omgekeerd informeren wij hen over relevante zaken die het intermediair aangaan.”
Op koers
Voor de integratie van medewerkers, werkprocessen en systemen van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend in één organisatie is het afgelopen jaar veel voorwerk gedaan. Van Ek benadrukt dat het integratieproces “op koers ligt”, nadat het afgelopen jaar 35 adviesaanvragen aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd, die met of zonder aanpassing zijn goedgekeurd. Meer dan tweehonderd integratieprojecten worden inmiddels geïmplementeerd, vertelt Van Ek. “Die implementatiefase is vorig jaar oktober begonnen. Stap voor stap komen we zo dichter bij ons doel: één geïntegreerde maatschappij voor het intermediair.”
De nieuwe werkmaatschappij Fortis ASR is goed voor driekwart van het premievolume van de groep, het resterende kwart komt voor rekening van de gespecialiseerde bedrijven Amev-Ardanta (uitvaart), De Amersfoortse (inkomensverzekering), Europeesche (reis- en recreatie) en Falcon (universal-life), die alle onder eigen naam werkzaam blijven. “Bij Amev-Ardanta vervalt wel het voorvoegsel Amev”, aldus Van Ek. Voor alle werkmaatschappijen geldt dat de vermelding ‘partner van Fortis’ gehandhaafd wordt. Het label VerzekeringsUnie, de loondienstorganisatie van Fortis (240 adviseurs), is omgebouwd van risicodrager (de levenportefeuille werd vorig jaar aan Amev overgedragen) tot een distributieorganisatie voor particuliere polissen en zal rond de jaarwisseling naar IJsselstein verhuizen.
Rugzakje
Als gevolg van de op handen zijnde integratie komen 750 banen te vervallen. Daarvan zijn er inmiddels driehonderd geëffectueerd. Voor alle medewerkers is met de vakbonden een nieuw sociaal plan overeengekomen, dat doorloopt tot en met 2006. “De vakbonden beschouwen ons sociaal plan als zeer modern”, zegt van Ek, niet zonder trots. In het sociaal plan is onder meer vastgelegd dat Fortis voor boventallige medewerkers gedurende zes maanden interne herplaatsing onderzoekt. Als dit niet lukt, gaan zij over naar het detacheringsbedrijf United Restart. “Deze medewerkers krijgen van ons een rugzakje mee, een geldbedrag ter compensatie van mogelijk verlies van inkomen. Als zij na maximaal achttien maanden nog geen vaste werkgever hebben gevonden, komen zij in dienst van het detacheringsbedrijf”, aldus Van Ek. Collega Meinders vult aan: “Het is dus een verschuiving van werk naar werk.”
De voorgenomen banenreductie heeft wel een negatieve weerslag gehad op de administratieve prestaties van Stad Rotterdam en Woudsend begin dit jaar. Onzekerheid over de gevolgen van de integratie zorgde voor onrust onder het personeel. Daardoor keken medewerkers, en vaak niet de slechtste, uit naar een andere baan. Dat heeft consequenties gehad, vertelt Meinders. “De performance moest op peil worden gehouden met tijdelijke arbeidskrachten die minder kennis of ervaring hebben. Dat leidde ertoe dat de werkvoorraad van met name Stad Rotterdam begin dit jaar dertigduizend polissen bedroeg. Gelukkig is dat aantal inmiddels teruggebracht tot vijfduizend polissen. En dat is de gebruikelijke werkvoorraad van twee weken.”
Back to basics
De voorgenomen integratie moet volgens Van Ek niet worden gezien als een middel om de operationele resultaten van Fortis ASR te verbeteren. “Dat had sowieso moeten gebeuren. Kijk maar naar het technisch verlies van e 62 mln bij Stad Rotterdam Schade vorig jaar, dat overigens mede het gevolg is van een herziening van de technische voorzieningen. We moeten dus back to basics. Adequate prijsstelling, risicoacceptatie en schadebehandeling, de kern van het verzekeren, dienen weer voorop te staan.” De grotere nadruk op ‘profijtelijke groei’ is het afgelopen halfjaar ten koste gegaan van de omzet. “De premieomzet is licht gedaald, vooral door grotere terughoudendheid in de verkoop van individuele koopsomposten. De markt voor direct-ingaande lijfrenten is gewoon slecht, het rendement is vrijwel nul. Door onze terughoudendheid is er een betere balans gekomen in onze levenportefeuille: eenderde koopsommen en tweederde premiebetalende posten. In collectieve pensioenposten hebben we het goed gedaan. De embedded value van onze totale nieuwe productie verbeterde wel van e 12 mln in 2002 naar e 37 mln vorig jaar.” De premieteruggang in het levenbedrijf werd deels gecompenseerd door groei in het schadebedrijf. “Vooral in Zorg hebben we het goed gedaan, terwijl Motorrijtuigen weer aantrekt”, aldus Meinders.
De hoofddirectie van het ‘nieuwe’ Fortis ASR, Jacques van Ek (rechts) en Thijs Meinders gaan in november het intermediair uitgebreid informeren over de voorgenomen integratie van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend.

Reageer op dit artikel