nieuws

Amev-site: een momentje alstublieft

Archief

Nieuw Media Marketplace, een kenniscentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening, bekijkt en bespreekt in opdracht van Assurantie Magazine Internet-sites uit de verzekeringsbranche. Dit keer wordt de site van Amev onder de loep genomen.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
Wacht even. Begrijp ons goed. Het is niet de traagheid van de site die tot de kop boven dit artikel leidde. De gekozen stijl met illustraties binnen de Amev-site leidt wel tot de mogelijkheid van een moment van contemplatie, maar dat is niet het opvallende aan deze site.
Wat ons aangenaam verraste, was juist de keuze voor momenten. Momenten, gebeurtenissen in het leven van mensen die kunnen leiden tot een behoefte aan informatie over de financiële huishouding en aan het sluiten van verzekeringen. Het uitgangspunt bij Amev is blijkbaar niet geweest om op de site alle producten en diensten van Amev te laten zien, maar om de zoekende Internetter van dienst te zijn. Een lovenswaardig streven.
Immers, het zijn individuele gebeurtenissen die concrete vragen oproepen. Amev heeft ervoor gekozen om een aantal mogelijke vragen te beantwoorden. Een uitstekende benadering, helaas wat ontsierd door een overmatig gebruik van clichés en een ondermatig gebruik van de mogelijkheden van Internet. Gemengde gevoelens dus.
Na op de homepage op het Amev-logo te klikken, krijgen we via diverse balletjes de keuze tussen ‘momenten’, ‘sponsor’, ‘producten’ en een groot icoon voor ‘particulieren’. Buiten beeld (voor de kleinschermige Internetter) blijken ook ‘index’, ‘sparen’ en ‘reageer’ een link te bieden. Een aparte vermelding krijgt ‘verlaagde rentestanden per 2 september 1996’. Dit biedt een link naar een tabel met rentetarieven van hypotheken.
‘Momenten’ brengt ons naar de momenten om even stil bij te staan. De illustratie die hierbij wordt gebruikt, zorgt dat inderdaad alles even stil staat. De pagina biedt informatie gericht op bepaalde gebeurtenissen, momenten in iemands leven, zoals ‘Op eigen benen’, ‘Een baby!’, ‘Een eigen manier van afscheid nemen’ en ‘Een ander huis’.
‘Sponsor’ biedt links naar FC Utrecht, Spoorwegmuseum, NVVM en Evita, de musical. ‘Producten’ geeft een lijst op alfabet van alle diensten en producten van Amev. ‘Particulieren’ lijkt een link, maar leidt tot niks. Onder ‘Index’ vinden we alle informatie op de site gerangschikt. ‘Sparen’ geeft informatie over spaarplannen en de mogelijkheid om on line een prognose voor een spaarplan te berekenen. ‘Reageer’ leidt tot het verzenden van een e-mail of een korte enquête waarin de Internetter zijn mening over de site kwijt kan.
In verzekeringsland ervaren wij de Amev-site als opvallend gebruikersvriendelijk. Amev heeft vooral nagedacht over de bezoeker. Welke vragen en welke informatiebehoefte hij heeft. De index en het productenoverzicht geven de mogelijkheid om heel concreet, op alfabet naar een product te zoeken. Wellicht dat deze bezoeker in de toekomst ook echt een dienst verleend wordt als hij zijn vragen en zaken compleet kan afhandelen via deze site.
Conclusie
In termen van een olympische kür: idee een 8, uitvoering een 6. De mogelijkheid om informatie aan te bieden vanuit zowel het perspectief van de aanbieder (product-driven) als vanuit het perspectief van de gebruiker (event-driven) is goed. Ervan uitgaande dat elke site in voortdurende staat van evolutie is, valt er een hoop te verwachten. De slappe verhalen (‘De glimlach van een kind’ en dergelijke) mogen wat ons betreft geruild worden voor meer aandacht voor het gebruik van het medium.
Joost B.M. Steins Bisschop is directeur van de SPC Groep, waarvan New Media Marketplace (NMM) een onderdeel is. Marenna van Reijsen is hoofd publicaties en onderzoek van NMM. =
Beoordeling Amev
Vorm
Op de hele site is consequent met dezelfde illustraties gewerkt in een kleurige, moderne stijl. Dit veroorzaakt echter regelmatig enige vertraging.
De pagina met de index kan door het gebruik van de kleuren blauw en paars moeilijk leesbaar zijn.
Helaas kan niet vanaf een dieperliggende pagina naar andere onderwerpen worden doorgeklikt; we moeten eerst weer terug naar de voorlaatste keuze.
Opvallend is dat elke pagina begint met een niet-zakelijke inleiding. Vervolgens bevat de pagina per product of dienst veel tekstuele informatie.
Inhoud
De inhoud van de site oogt zeer volledig. De recente toevoeging met informatie over de laatste rentestanden zorgt ook voor actuele informatie.
Per keuze gaat de informatie diep. Zo staat op de pagina die aan de komst van een baby is gewijd, ook een checklist met algemene financiële aandachtspunten voor de nieuwe ouders. Onder het motto ‘Vrije Tijd’ lezen we in de recreatieve checklist wat er zoal belangrijk is om met een rustig gevoel te gaan ontspannen. Behalve specifieke informatie over verzekeringen worden we ook geattendeerd op het belang van extra hang- en sluitwerk voor de caravan of de boot.
Nieuwe technologie
Bij sparen kunnen we een on line berekening maken en via het intikken van de postcode worden we verwezen naar een assurantie-adviseur in de buurt.
Een faciliteit als de plattegrond zou in vele sites niet misstaan. Over de gekozen vorm kun je twisten, maar het idee deugt.
Prikkel
De informatie is zeer volledig. Juist ook de checklists rondom de gebeurtenissen in het leven van een mens kunnen waardevol zijn. De checklist zal veelal lokaal worden geprint, en kan een nuttige rol spelen.
Betrokkenheid
Amev blijkt bij ‘Opiniepeiling’ geïnteresseerd in de mening van de bezoeker over de site. De titel suggereert dat we inzage hebben in de resultaten van de opiniepeiling, maar dat blijkt niet het geval.
Ook bestaat de mogelijkheid tot e-mailen voor meer informatie. Omdat dit via een aparte link is opgenomen op de site en niet bij de productinformatie is opgenomen, is het minder uitnodigend voor de bezoeker.
Uit ervaringen is ons gebleken dat de reactie van Amev trager was dan het spoedige antwoord dat was beloofd.
Hoe wordt een site beoordeeld? De beoordeling van een site verloopt telkens volgens hetzelfde stramien. Allereerst bespreken we de algemene ervaringen van de web-surfer. Wat zijn de eerste indrukken? Vervolgens categoriseren we de ervaringen in een vijftal begrippen, namelijk: C. Vorm Hoe is de algemene gebruiks-interface, vormgeving? C. Inhoud In hoeverre levert de site informatie die zinnig is voor de doelgroep? Hoe ‘vers’ is deze informatie? C. Nieuwe technologie Hoe wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de nieuwe technologie? Zijn er echte interactieve toepassingen? Kan de gebruiker snel zijn weg vinden in de aangeboden informatie (indexen)? C. Prikkel Waarom zou de gebruiker op deze wijze gebruik gaan maken van een contact met Amev, en niet op de ‘ouderwetse’ wijze (telefoon, brief, fax)? Wat is het voordeel voor de gebruiker? C. Betrokkenheid Is de organisatie betrokken bij haar Internet-site? Worden aangevraagde folders inderdaad snel verstuurd? Hoe wordt er gereageerd op e-mail?
Amev
www.nl.fortis.com/amevpart

Reageer op dit artikel