nieuws

Amev-site

Archief

De mogelijkheidheid op de Amev-site om via het intoetsen van de postcode een overzicht van naburige Amev-agenten te verkrijgen is hersteld. In ons vorige nummer meldden wij op grond van eigen waarnemingen dat de zoekfunctie niet werkte.

Site letselexperts
De Internetsite van het Platform Experts Personenschade (PEP) heeft een nieuw adres: www.pepsite.nl. Het ledental van de informele vereniging is inmiddels gestegen naar ruim vijftig, met nog een twintigtal ‘onderweg’, aldus Peter Koudstaal van PEP.

Reageer op dit artikel