nieuws

Amev met twintig intermediairs in gesprek over een participatie

Archief

Amev-dochter Asam, een participatiemaatschappij, is met ongeveer twintig (middel)grote assurantiekantoren in gesprek om te komen tot minderheidsdeelnemingen van circa een kwart van het aandelenkapitaal.

Asam heeft inmiddels al belangen in zo’n 35 intermediairbedrijven, zo meldt Amev desgevraagd naar aanleiding van de vorige week bekend gemaakte participatie van 25% in de Westlandse Van den Ende Groep.
Behalve met solo-activiteiten op dit vlak, is Amev met collega’s Delta Lloyd Nuts Ohra en ASR betrokken bij de vorming van een breder gedragen tussenpersonen-participatiemaatschappij.
Normstellend
Arie van den Ende, algemeen directeur van de Van den Ende Groep, hield eerder dit jaar al een pleidooi voor minderheidsdeelnemingen van verzekeraars. In een interview met AM, naar aanleiding van zijn benoeming tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantie-Agenten, stelde hij in mei: “Als wij maatschappijen ertoe kunnen bewegen om hun participaties te beperken tot minderheidsbelangen, bijvoorbeeld hooguit 25 tot 30% – en zonder productieverplichtingen – dan zou dat weleens in het voordeel van de gehele sector kunnen zijn. Want als je wilt groeien, heb je financiële middelen nodig”.
Van den Ende is van mening dat de participatievorm die bij zijn eigen bedrijf is toegepast “in haar onafhankelijkheid normstellend zal kunnen zijn voor toekomstige participaties van verzekeringsmaatschappijen in assurantiebemiddelingsbedrijven”.
Volgens hem is de onafhankelijkheid van zijn bedrijf op diverse manieren gewaarborgd. Zo heeft hij te allen tijde het recht de participatie van Asam terug te kopen. Eveneens is bedongen dat er geen productieverplichtingen zijn. “Wel zetten wij de Fortis-bedrijven op de lijst van voorkeursmaatschappijen”, aldus Van den Ende in een toelichting. Overigens deed het Westlandse bedrijf tot dusver naar verhouding weinig zaken met het Fortis-concern. Zie ook pag. 49

Reageer op dit artikel