nieuws

Amev introduceert dekking ANW-hiaat voor werkgevers

Archief

Amev Pensioen & Zorg heeft een verzekering voor werkgevers op de markt gebracht om het hiaat te dekken in de wettelijke nabestaandenvoorziening dat valt wanneer op 1 juli de AWW vervangen wordt door de ANW.

Het flexibele maatwerkprodukt is gedoopt Nabestaanden Zekerheidsplan.
Het ANW-gat kan oplopen tot bijna f 23.000 over een heel jaar. Dit kan gedicht worden door de bestaande pensioenregeling aan te passen of door een nieuw collectief produkt als het Nabestaanden Zekerheidsplan toe te voegen, al dan niet gekoppeld aan de bestaande pensioenregeling.
Bij koppeling aan bestaande collectieve contracten verlangt Amev geen nieuwe waarborgen. Bij nieuwe contracten wordt een validiteitsverklaring gevraagd (verplichte deelname) of een verkorte gezondheidsverklaring (vrijwillige deelname).
De verzekerde werknemer kan kiezen voor een kapitaal (na overlijden) voor direct ingaande jaarlijkse uitkeringen of een kapitaal voor periodieke uitkeringen die ingaan wanneer het jongste kind 18 jaar wordt (en de ANW-uitkering ophoudt).
Om bedenktijd te geven biedt Amev de mogelijkheid om vóór 1 juli 1996 te kiezen voor een tijdelijke dekking tot 1 januari 1997.
Binnenkort brengt Amev een specifiek ANW-produkt uit voor particulieren.

Reageer op dit artikel