nieuws

Amev geeft meer tijd voor omzetting ziekengeldpolis

Archief

Amev heeft gehoor gegeven aan het verzoek van zowel NVA als NBvA om de keuzetermijn voor acceptatie van de nieuwe ziekengeldpolis te verlengen. Zoals eerder gemeld, stopt Amev per 1 januari met de bestaande ziekengeldverzekering omdat deze op jaarbasis tientallen miljoenen guldens verlies genereert.

Op de nieuwe, ‘strenge’ ziekteverzuimpolis (zie AM nr. 23, pag. 4) zouden de 37.000 verzekerde bedrijven oorspronkelijk tot 15 februari kunnen reageren. De tussenpersonenorganisaties vonden het in deze periode van jaarwisseling vrij kort dag voor het intermediair om met de betreffende relaties de nieuwe Amev-ziekengeldpolis te beoordelen en deze tegen alternatieven af te wegen.
Amev heeft besloten dat de verzekerde bedrijven het nieuwe aanbod tot uiterlijk 15 maart kunnen accepteren of weigeren. Bij weigering loopt de dekking door tot 1 april. Bij acceptatie gaat de nieuwe polis per 1 januari in.
Arbodiensten
Ook het feit dat Amev zich in het vervolg wil beperken tot vijf geselecteerde arbodiensten, werd door de NBvA betreurd, mede gezien de positie van bijvoorbeeld De Twaalf Provinciën in het intermediaire kanaal.
Amev gaat in reactie op de wensen van het intermediair echter niet verder dan het bieden van de extra maand bedenktijd. “Alle overige elementen van ons nieuwe aanbod blijven van kracht. Argument daarvoor is, dat de vorm van de producten die Amev tot nu toe – en andere verzekeraars nu nog – aanbieden, niet gehandhaafd kan worden. Naar onze mening zal daardoor het intermediair dat nu kiest voor een andere verzekeraar binnen een jaar geconfronteerd worden met soortgelijke maatregelen.” Waarop stoelt Amev dit schot voor de boeg? “Wij zijn de enige verzekeraar bij wie de administratie op dagverwerking gebaseerd is, waardoor wij, in tegenstelling tot andere verzekeraars, inzicht hebben in het schadeverloop van ziekengeldpolissen.
Bezorgdheid terecht
Overigens was het alleen de NBvA die zich begin vorig jaar uitgesproken zorgen maakte over de prijzenslag rond de destijds nieuwe ziekengeldverzekeringen. De NBvA sprak de vrees uit, dat in de naaste toekomst grote premieverhogingen nodig zouden kunnen zijn.
De NVA vond toen dat het intermediair niet wakker moest liggen van negatieve effecten van de toenmalige premieconcurrentie op de rentabiliteit van de veelal grote verzekeraars die actief zijn in de ziektewetmarkt. “Deze verzekeraars zijn zelf uitstekend in staat hun rentabiliteit te bewaken, zeker ook gezien de over het algemeen goede rentabiliteit van de sector inkomensverzekeringen”, suste de NVA.

Reageer op dit artikel