nieuws

Amev en VSB dichter bij elkaar door wijziging bestuursstructuur

Archief

Om de samenwerking tussen Amev en VSB te verbeteren, heeft bankverzekeraar Fortis per 1 februari de top van de organisatie aangepast. Nederland krijgt een eenhoofdige leiding – de Chief Executive Officer – die verantwoordelijk is voor zowel het Nederlandse bank- als verzekeringsbedrijf.

Er wordt een nieuwe raad van bestuur Fortis Nederland benoemd, voorgezeten door de chief executive officer (H.J. Hielkema). De plaatsen van de twee vice-voorzitters worden ingenomen door L.J. Beugelsdijk (Amev) en C.A. van den Berg (VSB). Bovendien nemen twee gewone leden plaats in de raad. Samen zijn zij collectief verantwoordelijk voor het bestuur van àlle Nederlandse Fortis-activiteiten. Zij worden hierbij ondersteund door nieuwe centrale stafdiensten, ontstaan door de staf- en dienstverlenende afdelingen van VSB Groep en Amev Nederland.
De verandering van de organisatie is volgens de nieuwe topman Hielkema geheel gericht op het generen van meer inkomsten door een betere samenwerking. “Waar we voorheen twee afzonderlijke directies hadden voor het bank- en verzekeringsbedrijf, zorgt de nieuwe bestuursstructuur voor feitelijke collectieve verantwoordelijkheid. De tijd van vrijblijvendheid behoort tot het verleden. Je kunt goede voornemens hebben voor samenwerking tussen bank en verzekeraar, maar je moet dit ook kunnen waarmaken.”
Zelf heeft Hielkema het geluk uit beide werelden te komen, maar hij ziet zichzelf echter niet als een waakhond die Amev en VSB moet laten samenwerken. “Het is niet alleen mijn komst die moet zorgen voor meer synergie. Door de collectieve verantwoordelijkheid worden de bedrijven gedwongen daadwerkelijk kosten te delen, samen produkten te ontwikkelen en aan cross selling te doen. We hebben ook al veel bereikt. Er is alleen wat meer druk nodig, want een bankier blijft een bankier en een verzekeraar altijd een verzekeraar, dat is in de praktijk gebleken. Onze structuurwijziging was nodig om dit oude denken te doorbreken.”
In de particuliere markt en het midden- en kleinbedrijf kunnen de twee organisaties veel voor elkaar betekenen, is de overtuiging. H.J. Rutten, lid van directie Amev Nederland, wordt als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de commerciële samenwerking in deze markten.
Management board
Nieuw voor Fortis is ook het ontstaan van een management board, waar de algemene concernleiding komt te liggen. Waar voorheen de internationale executive board regelmatig bij elkaar kwam om regionale kwesties te bespreken, wordt de verantwoordelijkheid voor lokale beslissingen veel meer bij het land zelf gelegd. De management board, waarin nog slechts 4 personen zitting hebben, krijgt zo meer daadkracht en zal zich vooral richten op strategische aangelegenheden. De Fortis executive board waarin alle landen vertegenwoordigd zijn, zal blijven fungeren als een besluitvormend- en beleidsorgaan.

Reageer op dit artikel