nieuws

Amev en VGZ besluiten tot taakverdeling ziektekosten

Archief

Amev en zorgverzekeraar VGZ hebben besloten om per 1 januari 1996 de taken op het gebied van ziektekosten te scheiden: alle individuele posten worden straks verwerkt door Amev en alle collectiviteiten door VGZ.

Met deze scheiding van taken zeggen verzekeraars, die sinds 1992 intensief samenwerken, meer duidelijkheid te willen geven aan het intermediair en de kracht van elkaars organisaties beter te willen benutten.
Verder zouden efficiency-overwegingen een rol spelen. De door tussenpersonen aangebrachte portefeuille van individuele ziektekostenverzekeringen van VGZ heeft “een beperkt volume” en wordt daarom overgeheveld naar Amev Zorg.
De organisatie van VGZ zou beter ingesteld zijn op verwerking van gemengde collectiviteiten (particulier en ziekenfondsverzekerden). Welke premiestromen met beide mutaties zijn gemoeid, willen verzekeraars “uit concurrentie-overwegingen” niet bekendmaken.
Herverzekeren
Met het doel de financiële effecten van de mutaties zo veel mogelijk te beperken, zijn Amev Zorg en VGZ overeengekomen elkaars ziektekostenportefeuilles te herverzekeren. “Eventuele nadelige gevolgen voor het premievolume én de verlies en winstrekening worden op deze manier geëlimineerd”, aldus een woordvoerder.
Door de operatie zal “een tiental arbeidsplaatsen” verdwijnen bij Amev Zorgverzekering, zonder dat er sprake zal zijn van gedwongen ontslagen.
Vorig jaar hadden VGZ en Amev Zorg een premie-inkomen van f 502,3 (471,4) mln, resp. f 68,7 (64,3) mln.

Reageer op dit artikel