nieuws

Amev bewerkt collectieve markt met Motivator-label

Archief

Na het verzekeringspakket voor zelfstandig ondernemers en dga’s (Unicorn) heeft Amev nu ook een concept ontwikkeld voor de bedrijvenmarkt. Voortaan gaan vrijwel alle collectieve verzekeringen door het leven als Motivator-product.

Amev typeert het concept ‘Motivator’ als “het creatieve employee-benefitsassortiment”. Motivator kent drie modules: Sparen en Beleggen, Pensioen, en Ziekte en Zorg. Na de zomer volgt een module met aanvullende benefits, waarbij gedacht moet worden aan sabbatical-leave, autoleasing en creditcards.
Opvallend in de module Ziekte en Zorg is het ontbreken van de onderdelen ziektekosten en ziekengeld. In een toelichting stelt Amev dat een collectieve ziektekostenverzekering in de praktijk wel degelijk tot de Motivator-mogelijkheden hoort. “We zijn evenwel bezig met een verbetering van het huidige ziektekostenproduct. Vandaar dat we dit onderdeel nog niet apart neerzetten in brochures en dergelijke. We zullen het nieuwe ziektekostenproduct in september nadrukkelijk neerzetten als Motivator-onderdeel”, aldus woordvoerder Ron Elkerbout.
De veelbesproken ziekengeldverzekering van Amev is voorlopig nog geen onderdeel van het Motivator-concept. De toevoeging ervan volgt in september. Zoals bekend heeft Amev op de oorspronkelijke ziekengeldverzekering tientallen miljoenen guldens verlies geleden. Begin dit jaar is het product flink aangescherpt. “Naar verwachting zal de ziekengeldverzekering in september als Motivator-onderdeel inhoudelijk niet verschillen van ons huidige ziekengeldproduct”, aldus Elkerbout.
Pensioen
In de module ‘Pensioen’ zijn alle gangbare pensioenverzekeringen voor de collectieve markt ondergebracht. In de vorm van Unicorn kende Amev al een pensioenconcept voor zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (dga’s).
Los van Motivator en Unicorn kent de Fortis-dochter nog het Compagnie Pensioen Plan. Dit plan werd anderhalf jaar geleden nadrukkelijk gepromoot als semi-collectief pensioenproduct. Volgens Elkerbout blijft het Compagnie Pensioen Plan voorlopig als zelfstandige verzekering bestaan. Echter, het Compagnie-concept zal waarschijnlijk in de komende periode onder het Unicorn- en/of Motivator-label gaan vallen.
De derde module van Motivator is ‘Sparen en Beleggen’. Deze module concentreert zich rond de bedrijfsspaarregelingen. Ook de acht beleggingsfondsen van Amev waarin de diverse pensioenpremies belegd kunnen worden, worden in deze module in de schijnwerpers gezet.
Promotie
Amev zet zwaar in op de promotie van het nieuwe employee-benefitsconcept. Het intermediair heeft een Motivator-koffer ontvangen, waarin onder meer de geheel vernieuwde brochurelijn – zestien brochures in totaal – wordt gepresenteerd.
Verder zorgen een PensioenNavigator (een naslagwerk op cd-rom voor het advies aan de werkgever), een PensioenPlanner (interactieve diskettes voor de werknemer) en een PensioenSpaarkrant (nieuwsbrief voor werknemers) voor de nodige ondersteuning.
De Motivator-promotiekoffer.

Reageer op dit artikel