nieuws

Amev betreurt fout bij joodse claim

Archief

Amev heeft spijt betuigd aan de nabestaanden van een joods oorlogsslachtoffer, van wie de claim op een levensverzekering in eerste instantie onterecht werd afgewezen.

“De behandelend medewerker heeft niet onderkend dat het om polissen van joodse oorlogsslachtoffers ging. Na constatering van deze onjuiste handelwijze heeft Amev de honorering van de claims alsnog direct toegezegd”, zo verklaart de maatschappij in reactie op een artikel in NRC Handelsblad.
Amev zegt de bestaande instructies voor de coulante behandeling van claims op levensverzekeringen van joodse oorlogsslachtoffers opnieuw onder de aandacht van zijn medewerkers te hebben gebracht. “Wij handelen overeenkomstig de aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars. We doen geen beroep op verjaring en merken een ‘begin van bewijs’ zo veel mogelijk aan als bewijs”, aldus Amev.

Reageer op dit artikel