nieuws

Amersfoortse komt met aanvullende aov voor bovenwettelijke WAO-inkomens

Archief

Voor werknemers met jaarinkomens boven het wettelijk maximum voor de WAO, heeft De Amersfoortse een aanvullend aov-produkt ontwikkeld. De Inkomsten WAO-Exedent AOV is een polis zonder “overbodige franje”, aldus de maatschappij in een toelichting.

De nieuwe verzekering voorziet in aanvulling van het inkomen van arbeidsongeschikte werknemers voor zover dat het wettelijk WAO-maximum (70% van het laatste inkomen tot ten hoogste f 74.865) te boven gaat.
Bij een jaarinkomen van bijvoorbeeld f 100.000 kan een arbeidsongeschikte werknemer rekenen op een WAO-uitkering van ten hoogste f 52.406 (70% van f 74.865) per jaar, ofte wel 52% van het laatst verdiende salaris. Om een dergelijke achteruitgang in inkomen te voorkomen, is de Inkomsten WAO-Exedent AOV op de markt gebracht.
Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van salarisverhogingen en overeengekomen dekkingspercentage van maximaal 80%. Verhogingen van de verzekerde som als gevolg van salarisstijgingen zijn tot 15% van het oude inkomen automatisch en zonder medische selectie meeverzekerd. De eindleeftijd is 65 jaar en de leeftijd bij acceptatie maximaal 50 jaar.
De indeling in (beroeps)klassen is gelijk aan die van de individuele WAO-gat-polis (Inkomsten-Aanvullings AOV).
De premiestelling is leeftijdsgebonden. De duur van het contract is vijf jaar. Motorrijden en werken met zaagmachines is meeverzekerd zonder premietoeslag.
Schadevergoeding
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld door de maatschappij. Bij arbeidsongeschiktheid kan evenwel door verzekerde eenmalig worden gekozen voor een ‘wao-volgende’ beoordeling die van kracht blijft tot volledig herstel van verzekerde (keuzeclausule).
Er kan worden gekozen voor een gelijkblijvende, 3%-klimmende, of geïndexeerde uitkering (met maximum van 4%). Tegen premiekorting kan worden gekozen voor een uitkering vanaf een arbeidsongeschiktheid van 15%, 45% (10% premiekorting) of 80% (20% premiekorting). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan 15% wordt een extra uitkering verleend van 10% in het eerste jaar en 5% in het tweede jaar.
De (doorlopende) provisie voor het intermediair beloopt 15% van de premie.

Reageer op dit artikel