nieuws

Amersfoortse introduceert de Pemba Eigen Risico Verzekering

Archief

De Amersfoortse heeft aan het intermediair de Pemba Eigen Risico Verzekering gepresenteerd, een product voor werkgevers die uit het publieke WAO-stelsel stappen.

De Pemba Eigen Risico Verzekering werd in het najaar ontwikkeld, maar er werd tot dusverre niet mee aan de weg getimmerd. Technisch gezien achtte De Amersfoortse een grote toestroom nog niet wenselijk. Het product is nu breed aan het intermediair gepresenteerd. De verzekering dekt de WAO-daggeldverplichting van de werkgever (die uit het publieke stelsel stapt) gedurende de eerste vijf WAO-jaren van de werknemer. Werkgeverslasten kunnen tot maximaal 20% worden meeverzekerd. De uitkeringen worden aangepast op basis van de WAO-loonindex.
De verzekering is inclusief het uitlooprisico voor werknemers die tijdens de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt worden. “Dit is belangrijk”, aldus De Amersfoortse, “omdat bij eventuele terugkeer naar het publieke stelsel de uvi de bestaande uitkeringen niet overneemt.”
Er is ook een inloopdekking: arbeidsongeschiktheid die is ontstaan voor de ingangsdatum van het contract, is gedekt mits deze arbeidsongeschiktheid niet langer duurt dan drie maanden na ingangsdatum. Voor werknemers die reeds voor de contractsdatum arbeidsongeschiktheid zijn, wordt de dekking ‘afgekocht’ met een koopsom. In tegenstelling tot vele andere verzekeraars berekent De Amersfoortse geen koopsom voor het ziektewetjaar, maar pas bij de instroom van de WAO.

Reageer op dit artikel