nieuws

Amersfoortse: hogere autopremies en wijzigingen polisvoorwaarden

Archief

Naast een forse verhoging van de premie, wijzigt De Amersfoortse de voorwaarden voor de autoverzekering. De aanpassingen gaan in per 1 maart a.s. voor nieuwe polissen; de bestaande portefeuille na 1 juni dit jaar.

De groeiende schadelast door hogere reparatiekosten, stijgende letselschadeclaims, en een toenemend aantal autodiefstallen, zouden De Amersfoortse dwingen om de premies fors te verhogen, met name in de grote steden (regio 4). De premieverhogingen luiden als volgt:
– personenauto’s: wa 12%, wa-extra 10%, casco 6% (regio 4: 10%)- kampeerauto’s: wa 12%, wa-extra 50%- bestelauto’s: wa 15% (regio 4: 20%), wa-extra 10%, en casco 5% (regio 4: 10%).De tarieven voor motoren en caravans zijn niet gewijzigd.
Premie-restitutie
Op advies van het Verbond van Verzekeraars heeft de maatschappij de premie-restitutieclausule aangepast.
Bij (tussentijdse) verkoop van de auto wordt de polis beëindigd en wordt te veel betaalde premie – op verzoek – gerestitueerd onder aftrek van f 50 aan administratiekosten.
Een extra inschalingstrede kan worden verleend aan de bezitters van een tweede gezinsauto op voorwaarde dat de eerste gezinsauto bij de maatschappij is verzekerd en binnen een jaar geen ‘schuldschade’ is geclaimd.
Bij personen- en bestelauto’s van tien jaar en ouder geldt een toeslag van 10% op de wa-premie.
Motoren
Een extra inschalingstrede wordt ook verleend aan motor-bestuurders van 28 jaar en ouder. Deze regeling geldt voor nieuwe verzekeringen.
Bij het bereiken van de 35-jarige leeftijd kunnen deze bestuurders nog een extra inschalingstrede tegemoet zien conform de bestaande BM-regeling voor motor-bestuurders van 35 jaar en ouder.
Bij diefstal van de motor tussen zonsondergang en zonsopgang (‘nachtclausule’) in de directe omgeving van het woonadres wordt geen uitkering verleend, indien het voertuig niet in een afgesloten ruimte was gestald.
Inzittendenpolis ook vernieuwd
De inzittendenverzekering van De Amersfoortse is ook aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:
– vergoeding smartegeld is voortaan gedekt,- verhoging verzekerde som naar f 2 mln per gebeurtenis,- een vaste premie van f 90,- vervallen van gratis dekking voor bestuurder van bestelauto’s met verzekerde som tot f 10.000.

Reageer op dit artikel