nieuws

Amersfoortse en SR breiden brandverzekeringen uit

Archief

ASR-dochters De Amersfoortse en Stad Rotterdam (SR) hebben hun woonhuis- en inboedelpolissen uitgebreid. Per 1 februari kunnen verzekerden van beide maatschappijen schade aan en om de woning in natura laten herstellen.

Voor het herstel in natura is een contract gesloten met franchiseketen Service Bouw Herstel, die met 80 vestigingen landelijke dekking heeft. Verzekerden kunnen schade door inbraak, lekkage, brand en storm 24 uur per dag melden bij de tussenpersoon, die contact opneemt met een centraal telefoonnummer. De Amersfoortse en SR garanderen dat de herstelservice in noodgevallen binnen één uur ter plekke is. SR voegt nog wel de beperking toe dat het moet gaan om een schade van maximaal 2.500 euro.
Amersfoortse
De meest uitgebreide varianten van de woonhuis- en inboedelverzekering van De Amersfoortse kunnen aangevuld worden met een dekking tegen van buiten komende onheilen. Hieronder worden o.m. verstaan graffitischade aan de muur of een gebroken glazen salontafel door een vallende asbak. Uitgesloten van vergoeding zijn nog steeds schade door ongedierte, verzakking, geleidelijke invloeden, slecht onderhoud of huisdieren. Voor de extra dekking geldt een premietoeslag en een eigen risico van 100 euro.
De toegevoegde indirecte neerslag-dekking heeft betrekking op schade door water als gevolg van hevige, plaatselijke regenval. Om te kunnen bepalen wanneer sprake is van hevige regenval, zijn drie maatstaven gesteld: ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur. De Amersfoortse benadrukt dat het moet gaan om plaatselijke regenval: “Het overstromen van de Maas in Limburg door hevige regenval in Frankrijk valt dus niet onder de dekking van deze verzekering!”
Verder is de prijsindex vervangen door een waarde-index. Naast de gemiddelde prijsstijging vangt deze index de uitbreiding op van de inboedel, bijvoorbeeld door aanschaf van luxere goederen. Achterliggende gedachte is dat hiermee onderverzekering wordt voorkomen. Voor de regio’s A en B (de dunstbevolkte gebieden) is de premie voor de Optimaal Inboedelverzekering met 5% verlaagd.
Stad Rotterdam
SR introduceert een geheel nieuwe productlijn Brandverzekeringen, waaronder de Maximum Plus Inboedel- en Opstalverzekeringen met een apart te sluiten dekking tegen van buiten komende onheilen. Verder kunnen klanten het Preventiepakket aanschaffen. Service Bouw Herstel installeert en onderhoudt dan gedurende vijf jaar apparatuur ter voorkoming van brand-, inbraak- en waterschade. Met het Preventiepakket, dat vanaf f 4.592 is aan te schaffen, krijgt de verzekerde 20% korting op de inboedelpremie. De kosten van het pakket kunnen indien gewenst worden gefinancierd met een persoonlijke lening bij de ASR bank.
De premies voor de huidige inboedelverzekeringen zijn verlaagd. Deze verlaging geldt alleen voor nieuwe polissen; de bestaande portefeuille blijft ongewijzigd. Verzekerden die al een Maximum Plus Inboedelverzekering hadden gesloten, krijgen wel automatisch de ‘van buiten komende onheilen’-dekking.

Reageer op dit artikel