nieuws

Amersfoortse biedt bedrijven bedenktijd bij Anw+ Plan

Archief

Het collectieve Anw+ Plan van De Amersfoortse heeft begin deze maand wijzigingen ondergaan. Zo zijn de premies “aanmerkelijk” verlaagd, is de bedenktijd-optie ingevoerd, wordt een keuzemogelijkheid voor ‘doorsneepremies’ gegeven, en geldt een korting als het produkt tot het employee benefits-pakket behoort.

De optie om een bedenktijd tot 1 januari volgend jaar te bedingen, is geïntroduceerd door De Amersfoortse om bedrijven en hun werknemers meer tijd te geven de gevolgen van de nieuwe wetgeving in kaart te brengen en zo de beste oplossing te laten kiezen voor het dichten van het anw-hiaat. “Indien de werknemer komt te overlijden tijdens de bedenktijd wordt een rente van f 22.800 per jaar tot de 65-jarige leeftijd of tot eerder overlijden van de nabetsaande uitgekeerd.”
De bedenktijdoptie wordt verleend onder voorwaarden. Onder meer moeten minimaal vijf werknemers zich laten verzekeren tegen een premie van f 25 per maand, die via de werkgever wordt ingehouden en afgedragen aan de maatschappij. Een werkgeversverklaring volstaat voor de medische waarborgen. Vóór 1 januari 1997 dient te worden vastgesteld hoe het collectieve contract na die datum wordt voortgezet, mogelijk onder gezondheidswaarborgen. De provisie voor het intermediair bedraagt tijdens deze bedenktijd 2% over de premie.
Doorsneepremies
Een volledig nieuwe produktvariant is volgens De Amersfoortse de mogelijkheid om te kiezen voor een collectief Anw+ Plan op basis van ‘doorsneepremies’.
Deze optie is weggelegd voor bedrijven met 50 of meer werknemers van wie minimaal driekwart deelneemt.
Het tarief bestaat uit een 1-jarig risicopremie die afhankelijk is van alleen de leeftijd van verzekerde (en dus niet ook van de meeverzekerde partner), en de te verzekeren jaarrente van minimaal f 10.000 en maximaal f 24.000 per jaar. Een werkgeversverklaring is ook hier voldoende voor de medische waarborgen.
Kortingsregeling
Nieuw is tevens de kortingsregeling als het Anw+ Plan del uitmaakt van het PersoneelsPlan, het employee benefits-pakket van de maatschappij. Deze korting bedraagt minimaal 3% en maximaal 5% op de jaarpremie.
Voor alle produktvarianten heeft De Amersfoortse voortaan standaard premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Deze dekking is ‘wao volgend’ en loopt tot de 65-jarige leeftijd. De premievrijstelling wordt verleend op basis van het 3-klassensysteem.

Reageer op dit artikel