nieuws

Amerikanen te optimistisch over opgebouwd pensioen

Archief

Amerikanen zijn de laatste jaren veel te optimistisch geweest over hun eigen pensioensituatie

Uit een vorig jaar gehouden landelijk onderzoek kwam naar voren dat 84% van de respondenten van mening was bij zijn pensionering voldoende pensioen te hebben opgebouwd om van te kunnen leven. Mede door tegenvallende rendementen door de recente aandelencrisis en lage rentestand denken de meeste Amerikanen daar thans ander over. Tweederde geeft aan om financiële redenen ook na zijn 65ste door te moeten werken.

Reageer op dit artikel