nieuws

Amerikaanse verzekeraars schatten risico’s te laag in

Archief

Uit onderzoek van de Amerikaanse riskmanagementspecialist AIR blijkt dat de gegevens waarover Amerikaanse verzekeraars beschikken, onvoldoende zijn voor een nauwkeurige taxatie van risicos van rampen

Van de onderzochte verzekerde panden heeft 90% te maken met een duidelijk lager ingeschatte vervangingswaarde door verzekeraars dan de werkelijke waarde die zij vertegenwoordigen. De gemiddelde vervangingswaarde varieerde van 20% tot 80% bij gebruik van een standaardproces van kostenraming. De analyse van AIR is gebaseerd op vier elementen die noodzakelijk zijn voor een nauwkeurige schatting van schade bij natuurrampen: vervangingswaarde, constructie, gebruik en locatie. Verzekeraars moeten meer aandacht vestigen op het verbeteren van de kwaliteit en volledigheid van hun gegevens. Zo verbeteren ze de accuratesse van de informatie over de risicos van rampen die gebruikt wordt door het bedrijfsmanagement, aldus AIR.

Reageer op dit artikel