nieuws

Amerikaanse schadeverzekeraars vergoeden teveel onterechte schadeclaims

Archief

Amerikaanse schadeverzekeraars vergoeden teveel onterechte schadeclaims

Volgens het Amerikaanse Centrum voor de Verzekeringsstatistiek ISO, komt dat vooral door een gebrek aan goede databases over schadeclaims uit het verleden. Verzekeraars onderkennen dat: 46% van de Amerikaanse schadeverzekeraars noemt slecht claimsmanagement en het ontbreken van goede managementinformatie over schades als primaire oorzaak voor een te ruim schadevergoedingsbeleid. Eén op de vijf voert een gebrek aan medische kennis aan om vooral medische schadeclaims op hun merites te kunnen beoordelen en één op de zes acht de eigen manier van schadeafwikkeling inadequaat. Verder ziet 13% een oorzaak in een gebrek aan ervaring bij de eigen schadeacceptanten.

Reageer op dit artikel