nieuws

Amerikaanse aansprakelijkheidsverzekeraar maakt entree via Executive

Archief

Risk NV

Executive Risk Incorp., een Amerikaanse verzekeraar van bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, heeft sinds kort ‘op papier’ een vestiging in ons land onder de naam Executive Risk NV. De activiteiten van deze maatschappij beperken zich voorlopig tot een participatie begin 1996 in de Nederlandse BCA-pool, beheerd door Bloemers & Co Assuradeuren.
Executive Risk NV kreeg vergunning voor uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf in de branche algemene aansprakelijkheid per 20 juli jl. De administratie van de verzekeraar, die vooralsnog geen eigen vestiging krijgt, is uitbesteed aan Moret, Ernst & Young in Rotterdam.
Wettelijk vertegenwoordiger
Directeur en wettelijk vertegenwoordiger in ons land is A.F. Went (57), ex-directeur bij Interlloyd. In de Nederlandse directie hebben verder zitting: S.J. Sills en R.V. Deutsch, resp. vice-president en lid van de raad van bestuur van het Amerikaanse moederbedrijf Executive Risk Incorp.
De benoeming van Went is voor onbepaalde tijd, maar vergt niet veel tijd. “Het is zeker geen volledige baan, en dus uitstekend te combineren met mijn vrijetijdsbesteding (zeiltochten overal in de wereld-red.)”. Zijn aanstelling had plaats op voordracht van Rollins Hudig Hall, resp. de AON-groep, met wie Executive Risk contact had gezocht. “Ze zochten een Nederlandse directeur die thuis is in de verzekering van aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders en beroepsbeoefenaren”, besluit Went.
Participatie in pool
In ons land werkt de Amerikaanse verzekeraar samen met Bloemers & Co Assuradeuren, onderdeel van de Bloemers Nassau Groep. Afspraken zijn gemaakt over de verdeling van (te verzekeren) aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders en commissarissen. Executive Risk richt zich op risico’s van Amerikaanse concerns met kantoren in ons land én van de Nederlandse multinationals met vestigingen in de VS. Bloemers richt zich op alle overige Europese risico’s.
Executive Risk participeert daartoe per 1 januari 1996 in de BCA-pool (aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen) van Bloemers & Co. In deze pool (maximaal f 30 mln per aanspraak, per jaar) tekenen Aegon, Amev, Stad Rotterdam (alle 13%), Delta Lloyd (9%), Elvia, Generali, Goudse, Interpolis, NN, NOG, Zürich (alle 6%), en Nassau (15%), de eigen verzekeraar van Bloemers Nassau Groep. Het aandeel van Nassau wordt per 1 januari 1996 verlaagd tot 6% door toetreding tot de pool van Executive Risk (9%). Bloemers verzorgt de acceptatie, administratie en claimbehandeling voor de pooldeelnemers.
Joint-venture met UAP
Het Amerikaanse moederbedrijf Executive Risk Incorp. is gevestigd in Simsbury, in de staat Connecticut. De maatschappij, opgericht in 1987, is in de VS uitgegroeid tot de derde verzekeraar van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid. Het premievolume beliep vorig jaar circa f 200 mln (+55%).
Sinds november 1993 heeft de Amerikaanse verzekeraar ook een joint-venture met UAP in Frankrijk. Deze combinatie, UAP Executive Partners, is gevestigd te Parijs; ze zou geen directe relatie hebben met de Nederlandse vestiging.
Sills onderstreept het belang van een ‘entree’ in ons land als hij zegt: “Na Groot-Britannië, is Nederland het tweede Europese land met de meeste investeringen door Amerikaanse bedrijven. Omgekeerd hebben multinationals als Akzo en Unilever natuurlijk veel belangen in de VS.”
Ook vormt ons land volgens hem een goede uitvalsbasis voor verovering van de Europese verzekeringsmarkt. Niet uitgesloten is immers, dat Executive Risk op termijn zelf de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen, en vrije beroepsbeoefenaren (o.m. advocaten) gaat verzekeren.
Het correspondentie-adres van Executive Risk NV is gelijk aan dat van accountantskantoor Moret, Ernst & Young: Marten Meesweg 51, 3068 AV Rotterdam. Tel. 010-407.22.22.

Reageer op dit artikel