nieuws

‘Amerika’ suggereert andere dekking dan geboden wordt

Archief

De polisbladen van de Verenigde Verzekerings Maatschappij van Amerika geven een te rooskleurig beeld van de dekking. Sommige verzekerden komen daar bijtijds achter.

Een middenstander voelde zich bekocht toen zijn tussenpersoon, Withaar in Kampen, hem de dekking uitlegde van de twee ongevallenpolissen die hij zojuist had gesloten bij de Verenigde Verzekeringsmaatschappij van Amerika. Op grond van de polisbladen en de uitleg van de verkoopster, had de middenstander een geheel ander beeld van zijn aanwinsten.
De jonge middenstander had bij Withaar een offerte aangevraagd, maar hikte nog tegen de premie aan. De verkoopster van ‘Amerika’; een studente aan de kunstacademie die er wat bij tracht te verdienen, kwam als geroepen met ongevallenpolissen die “een goed alternatief vormden voor die dure aov”.
De middenstander heeft de polissen “in verband met onjuiste voorlichting” opgezegd, maar dit is door ‘Amerika’ niet geaccepteerd. “Uit het door u geuite verwijt van verkeerd adviesgeving kan geen voortijdig opzeggingsrecht worden afgeleid”, schrijft de verzekeraar. Gelukkig voor de middenstander is de contractsduur een jaar.
Dekking
De polissen kosten de middenstander f 780 en / 160 per jaar. De goedkoopste dekt, volgens de vette cijfers op het polisblad, een ziekenhuisdaggeld van f 80 en een genezingsgeld van f 40 per dag. Dat lijkt heel wat, maar uit de voorwaarden blijkt, dat nooit meer genezingsgeld wordt uitgekeerd dan 50% van het verzekerd bedrag.
Genezingsgeld wordt slechts gedurende 100 dagen uitgekeerd. Slechts bij “voortdurende en volledige arbeidsongeschiktheid” wordt de uitkering hierna voortgezet. In de polisvoorwaarden is deze dekking terug te voeren op de voorwaarden voor blijvende invaliditeit, die echter geen uitsluitsel geven over wat precies kan worden verstaan onder ‘volledige arbeidsongeschiktheid’.
Niet nieuw
Het geval van de middenstander in Kampen staat niet op zich. De colporteurs van ‘Amerika’ zijn de laatste tijd bijzonder actief (zie AM 8 pag. 24 en AM 9 pag. 34). Volgens ‘waarnemers’ gaat het om snelle jongens en meisjes. Ze geven de klant geen bedenktijd. Terugkomen doen ze niet. Bij de Verzekeringskamer wordt de laatste tijd dan ook regelmatig geklaagd over de activiteiten van ‘Amerika.
Een paar jaar geleden werden in diverse regio’s de middenstanders overspoeld door ‘Amerika’-verkopers met dergelijke verkoopmethoden. Vanuit de Duitse vestiging van de Verenigde Verzekerings Maatschappij van Amerika, onderdeel van het Aon-concern, werd toen meegedeeld dat het om incidenten ging en dat men scherper zou worden polissen en verkoopmethoden.

Reageer op dit artikel