nieuws

Amedia schudt verleden van zich af Met de komst van Louk Pinckaers

Archief

(53) als directeur van Amedia kijkt het systeemhuis weer naar de toekomst

“De laatste twee jaar waren we niet meer op de klant gericht, dat gaan we nu goedmaken. We zijn te veel intern bezig geweest. Niet onlogisch na een fusie en reorganisatie, maar nu is de klant weer aan de beurt”, aldus Pinckaers, die Amedia niet als ‘interim-klus’ ziet. Verkoop van het bedrijf is volgens hem niet aan de orde. Door Manon Vonk Amedia is gevestigd aan de Hofzichtlaan in Den Haag. Het pand zit vastgeplakt aan het hoofdkantoor van Aegon. De kleuren van de inrichting verraden de herkomst van het fusiebedrijf: het oranje van Nationale-Nederlanden en het blauw van Aegon voeren de boventoon. Sinds twee maanden zwaait ‘interim-man’ Louk Pinckaers de scepter bij Amedia. Hij is de opvolger van Ton Jongbloed, die “vorig jaar een gezonde financiële basis heeft neergelegd voor Amedia”. Pinckaers is in de markt vooral bekend door zijn interim-klussen. Toch ziet hij Amedia niet als zodanig, ook al is het contract in principe voor één jaar. “Ik ben in huis gehaald om Amedia verder te helpen. Ik ben een bouwer en zou mijzelf geen trouble-shooter willen noemen. Na een jaar kijken we of we de horizon moeten verbreden. Bovendien is een dienstverband altijd tijdelijk”, klinkt het droog. Historie Drie jaar geleden maakten de systeemhuizen ACT (ING) en ASN (Aegon) bekend dat ze de mogelijkheden van een fusie onderzochten. Johan van der Werf, directievoorzitter van Aegon Nederland, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat wat hem betreft één systeemhuis voor de verzekeringsbranche genoeg is. Maart 2004 was het zover: de juridische fusie tussen ACT en ASN was een feit. ING hield 65% van de aandelen in handen en Aegon 35%. De aandelenverhouding is een afspiegeling van het marktaandeel van beide systeemhuizen. Door de fusie werd Amedia in één keer het grootste systeemhuis in de branche. Volgens Pinckaers was de keuze voor een fusie tussen ACT en ASN niet onlogisch. “Het is een kleine markt. Iedereen vist in dezelfde vijver. Een fusie levert voordelen op voor het intermediair en er kan beter ingespeeld worden op marktontwikkelingen. Ook speelde natuurlijk mee dat zowel ING als Aegon de systeemhuizen niet meer als kernactiviteit zien. Na de fusie zijn ze ook meer op afstand komen te staan. Amedia moet zijn eigen broek ophouden. We zijn een commercieel bedrijf met een eigen winst- en verliesrekening.” Cijfers wil de nieuwe directeur van Amedia niet noemen. “We maken winst”, is het enige dat Pinckaers kwijt wil. “Met zo’n marktpositie en deze producten moet je een goede financiële positie hebben”, voegt hij daaraan toe. Bij de Kamer van Koophandel zijn de cijfers over 2005 nog niet gedeponeerd. De cijfers over 2004 laten echter een fors verlies zien: ? -6,6 mln na belastingen. Een bedrag van ? -4,3 mln aan buitengewone lasten is hier debet aan. “Vrij snel na de fusie is besloten om de toekomst in te zetten met Dias als vertrekpunt. Eén van de gevolgen was het versneld afschrijven op de overige pakketten, die in de toekomst uitgefaseerd zullen worden”, geeft Pinckaers als verklaring. Culturen De fusie tussen ACT en ASN is volgens Pinckaers niet soepel verlopen. “Maar welke fusie doet dat wel. Veel tijd is gaan zitten in het samenbrengen van de verschillende culturen en het wennen van de mensen aan elkaar. Dat gaat altijd ten koste van de markt en de klant. Pal na de fusie is er geen aandacht geweest voor de cultuurverschillen. Een verbroedering heeft nooit plaatsgevonden. Daar zijn we nu aan begonnen en we willen dat vooral aan de markt laten merken. In 2005 hebben we een eerste aanzet gegeven om het tij te keren. Dit jaar zetten we een punt achter de fusie. En vanaf dit jaar staat de klant weer centraal. Dat is de reden dat ik hier zit. Tenslotte wordt het geld buiten de deur verdiend.” Volgens Pinckaers heeft door de fusie geen saneringsslag onder het personeel plaatsgevonden. “Maar onderweg verlies je mensen.” De twee oud-directeuren Jack Moormann (ACT) en Kees van der Geer (ASN) hebben het bedrijf inmiddels verlaten. Marktleider Amedia is volgens Pinckaers absoluut nummer één in systeemhuizenland. “We zijn marktleider en hebben bijna de helft van de softwaremarkt in handen. We zijn vooral goed in onze backoffice-activiteiten, de verzekeringsadministratie, en wat minder in onze frontoffice, zoals advies- en analysesoftware. Maar dat gaan we snel verbeteren.” Pinckaers zegt dat 2.650 tussenpersonen gebruikmaken van de pakketten van het systeemhuis. Het bedrijf telt 133 werknemers. Om Amedia weer met de neus in de goede richting te krijgen, is Pinckaers druk bezig een commerciële afdeling in te richten en aan te sturen om omzetgroei te realiseren. Daarnaast is de serviceafdeling van vitaal belang. “De serviceafdeling is onze backbone. Daar gebeurt het allemaal. De kwaliteit moet verbeterd worden en het werkproces meer gestructureerd verlopen. We zijn een paar maanden bezig en beginnen nu de resultaten te merken. Dagelijks worden alle telefoontjes gemeten en de afhandeling daarvan. We merken dat de voorraad calls minder wordt. Dat is ook nodig, want de klant moet snel van zijn probleem worden afgeholpen.” Gemak Het vorig jaar geïntroduceerde pakket Dias is het vertrekpunt voor de toekomst. Dias is de voortzetting van het pakket Diamant. “Onze klanten weten dat ook. In het pakket Dias is de frontoffice geïntegreerd met de backoffice. We gaan onze klanten bewegen om over te stappen op Dias. Wij realiseren ons dat dit financiële consequenties heeft voor onze klanten. We zullen dat zorgvuldig begeleiden. Ik hang daar geen tijdspad aan”, aldus Pinckaers. Volgens hem moet de voorkant c.q. de advieskant van het systeemhuispakket fungeren als het verdienmodel voor de tussenpersoon. De achterkant, de backoffice van het pakket, moet zorgen voor gemak. “Het moet vriendelijk zijn en foutloos handelen bevorderen. Een combinatie van beide is ons doel. We maken plannen om dat doel te bereiken. We gaan het ontwikkelproces echter stapsgewijs in.” Dit betekent dat de gebruikersinterface van Dias verbeterd gaat worden. “De toegankelijkheid wordt verbeterd. Dias zal gebruik gaan maken van een standaardinrichting. Deze standaardinrichting verlost het intermediair van het doorvoeren van voortdurende wijzigingen in zijn administratie als gevolg van steeds maar veranderende producten van maatschappijen. Amedia neemt dit van het intermediair over. Bovendien zal dit bij het intermediair leiden tot een standaard- en daardoor efficiëntere werkwijze”, meent Pinckaers. Internet In de hype rondom internet wil Pinckaers zich met Amedia niet laten meezuigen. “Internet kan van alles vereenvoudigen. Wij volgen de markt en gaan er alert mee om. Wij beloven echter niets wat wij niet waar kunnen maken”, klinkt het cynisch. Tussenpersonen kunnen nu, al werken ze met een pakket van de concurrent, voor de consument een hypotheekcalculator op hun website plaatsen. Integratie van deze calculator voor bijvoorbeeld leadverwerking is alleen met Dias mogelijk. Dias maakt het bovendien voor consumenten mogelijk om via de website van hun tussenpersoon een verzekering te sluiten, een mutatie door te voeren of een schade te melden. Pinckaers zegt geluiden uit de markt te horen die erop duiden dat andere systeemhuizen wel dingen beloofd hebben, maar het niet waar kunnen maken. Wel komen er volgens hem verzoeken binnen om websites te bouwen voor het intermediair. “Wij onderzoeken op welke wijze wij dat kunnen faciliteren voor onze klanten. Maar wij zijn natuurlijk geen webbouwers. Wij willen wel content-leverancier zijn. Zo hebben wij al wel Dias Hypotheken. Dit pakket kan de vergelijking met alle andere pakketten, zoals Afinhyp en FDC, zeker doorstaan.” Voortrekkersrol “Het kan altijd beter”, zegt Pinckaers, doelend op de ketenintegratie in de verzekeringsbranche. “We hebben inmiddels de beschikking over de nodige standaarden in de branche, maar het wordt tijd dat iedereen in de branche dezelfde ‘taal’ gaat gebruiken. Wij horen van te veel tussenpersonen dat iets bij de ene maatschappij wél kan en bij de andere weer niet. Dat moet eenduidig worden.” Voor Amedia ziet Pinckaers een voortrekkersrol weggelegd op het terrein van wat hij noemt ‘onderwateroplossingen’. “Wij zien een einde komen aan de huidige vorm van ketenintegratie binnen het intermediaire distributiekanaal. De huidige situatie waarbij via de Generieke Interface Manager (GIM) extranetten van maatschappijen zijn gekoppeld aan de administratieve applicaties van het intermediair zal achteraf gezien slechts een opstap zijn naar een verdergaande vorm van procesintegratie. Het intermediair wordt of is al voorzien van verkoopondersteunende systemen waarmee hij perfect in staat is om via het internet te communiceren met zijn klant. Vanuit een dergelijk systeem, dat volledig is geïntegreerd met de backoffice van het intermediair, worden door middel van zogeheten webservices, premieberekeningen, aanvragen, mutaties en dergelijke afgehandeld bij verzekeraars.” Daarmee krijgen de huidige extranetten een andere, waarschijnlijk meer marketing-gerichte invulling. “Het resultaat zal zijn dat het intermediair en de consument hun werkzaamheden kunnen uitvoeren vanuit hun eigen look and feel. De maatschappijen worden als het ware onzichtbaar.” Amedia is hierover inmiddels met een aantal maatschappijen in gesprek. “We moeten zowel de tussenpersoon als de maatschappij blij maken, maar ook houden. Met deze webservices omzeilen tussenpersonen het extranet van de verzekeraar”, aldus Pinckaers. Nieuwe ontwikkelingen Amedia volgt nieuwe ontwikkelingen in de markt op de voet. Bedrijven als Finture, die een zogeheten ASP-oplossing (Application Service Providing) bieden waarbij de applicaties op een centrale computer buiten de deur staan, houden het systeemhuis wakker. “Wij zijn ook in gesprek met dit soort partijen. Het is positief om op deze manier met je eigen toekomst bezig te zijn. Het houdt ons scherp en geeft wellicht aanleiding om onze accenten te verleggen. Over het ASP-model wordt veel gesproken en ik denk ook dat het absoluut de toekomst is. Je moet het wel ontdoen van de magie en dan bekijken wat je ermee kunt. Het is in ieder geval iets wat bij ons op de agenda staat”, aldus Pinckaers. Etalage Pinckaers ziet de toekomst voor Amedia zonnig in. “Wij willen in 2008 een toonaangevende speler zijn voor geïntegreerde ICT-oplossingen voor tussenpersonen via internet.” Volgens hem is verkoop van het bedrijf door Aegon en ING op dit moment niet aan de orde. “Het is geen kernactiviteit en uiteindelijk zal men er vanaf willen. Maar, zoals ik al eerder aangaf, Amedia is voor mij geen interim-klus. Een gezond Amedia is voor de komende jaren het uitgangspunt. Er hangt geen donkere wolk boven Amedia. De zon schijnt, in welke eigendomsverhouding dan ook”, vindt Pinckaers. Louk Pinckaers: “Dit jaar wordt het jaar van de klant. Tenslotte wordt het geld buiten de deur verdiend.” [Kader] Louk Pinckaers (53) is pas sinds 1997 actief in de financiële dienstverlening. Als afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit is hij jarenlang aan het werk geweest in marketing- en commerciële functies. Hij typeert zichzelf als een bouwer. “Een goede interim-manager kijkt wat hij kan bouwen en daarbij vallen inderdaad wel eens spaanders.” Hij heeft op interim-basis gewerkt voor Elan (Aegon), Nedasco (Aegon), Amicon, Levob, Obvion, Stater en Unigarant. Pinckaers heeft voor een jaar getekend bij Amedia. “Daarna kijken we verder.”

Reageer op dit artikel