nieuws

Amedia en NBVA bundelen krachten op ICT-gebied

Archief

Systeemhuis Amedia en de NBVA gaan samen het intermediair meer ondersteunen op ICT-gebied, zodat deze zich volledig kan concentreren op zijn adviestaken. Met de samenwerking wil de NBVA de concurrentiepositie van de intermediaire distributiekolom versterken.

Beide partijen constateren dat de snel veranderende markt steeds zwaardere eisen stelt aan de administratieve organisatie. Er wordt een toenemend beroep gedaan op de ICT-ondersteuning, in het bijzonder waar het gaat om gemak, snelheid en kostenbeheersing. Wij willen als NBVA niet aan de zijlijn staan bij deze ontwikkelingen, maar mee aan het stuur staan”, aldus NBVA-directeur Rob Groenemeijer. Hij verwacht dat de richtingbepalende keuzes die met Amedia gemaakt worden, hun effect bij andere systeemhuizen niet zullen missen.
Volgens de NBVA is het essentieel dat de administratieve organisatie optimaal functioneert, zodat het intermediair zich op zijn adviestaken kan concentreren. “In het contact met de klant creëert het intermediair zijn meerwaarde. Het is niet langer acceptabel dat gebrekkige ketenintegratie, imperfecte systemen en het ontbreken van goede CRM-faciliteiten het feitelijke werk van de adviseur frustreren”, aldus Groenemeijer. “Amedia heeft zich opgeworpen als partner die zich met volle overgave wil inzetten ICT-ondersteuning voor het intermediair met spoed in een stroomversnelling te brengen.”
Zelf verantwoordelijk
Amedia-directeur Louk Pinckaers verwacht met de input uit de NBVA de eigen producten te kunnen optimaliseren en producten te ontwikkelen die volledig aansluiten op de behoefte van de tussenpersoon. “Wij zien kansen in het benutten van de kennis van de NBVA over het intermediair voor de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke software en automatiseringsdiensten voor het intermediair.”
Het initiatief voor de samenwerking is uitgegaan van Amedia. “Veel van onze klanten zijn al lid van de NBVA, ongeveer 30%. Daarnaast zijn de marktpositie en de informatie- en communicatiemogelijkheden van de NBVA belangrijke argumenten geweest om toenadering te zoeken”, aldus Pinckaers.
De NBVA laat wel weten dat de leden zelf verantwoordelijk blijven voor de eigen ondernemerskeuze voor een bepaalde leverancier, maar vertrouwt erop dat Amedia in hoog tempo een zeer interessant dienstenpakket voor het intermediair zal ontwikkelen.

Reageer op dit artikel