nieuws

Ambtenaren-vut vervangt het flexibele pensioen

Archief

De vut-regeling voor ruim 800.000 ambtenaren wordt per 1 april 1997 vervangen door een systeem van flexibel pensioen en uittreden (FPU). In principe kan het overheids- en onderwijspersoneel straks op 62-jarige leeftijd met pensioen. Korter of langer doorwerken mag, gevolg is wel een respectievelijke korting of bonus op het pensioen van 70%.

Volgens de nu nog geldende vut-regeling kunnen ambtenaren bij 61 jaar óf 40 dienstjaren uittreden en krijgen ze dan een uitkering die 75% van het laatst verdiende salaris bedraagt. De nieuwe FPU-regeling heeft geen gevolgen voor de lopende vut-uitkeringen.
De vakcentrales voor overheidspersoneel en minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken zijn begin april tot een “historisch” akkoord gekomen over een nieuw systeem van flexibele pensionering. De huidige vut werd door de vergrijzing van het personeelsbestand te duur. Daarnaast betaalt nu iedere werkende ambtenaar voor zijn vervroegd uitgetreden collega’s. Bij een voortijdig einde van de ambtenarenstatus (andere baan, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden), ziet hij niets terug van zijn betaalde premies.
Keuzemogelijkheden
Dat laatste verandert straks. De nieuwe FPU-uitkering bestaat uit een basisdeel en een opbouwdeel. Het basisdeel wordt net als de huidige vut-uitkeringen collectief gefinancierd. Het opbouwdeel spaart de ambtenaar voortaan zelf. Dit opbouwdeel geeft de landsdienaar ook individuele keuzemogelijkheden: om voor meer dan 70% te sparen, om eerder of later dan 62 jaar uit te treden, om de gespaarde premie mee te nemen naar een ander pensioenfonds of om in deeltijd uit te treden.
Eérder uittreden kan vanaf 55 jaar, al is de uitkering dan lager dan 70%. Door extra te sparen is uittreding tegen 70% op zijn vroegst bij 60 jaar mogelijk. Láter uittreden wordt beloond met een bonus. Bij 63 jaar krijgt de uittreder 110 procent van het basisdeel, bij 64 jaar 130% en bij 65 jaar 150%.
De FPU-regeling leidt (mede door een andere premieverdeling tussen werkgever en werknemer) tot een besparing van enkele honderden miljoenen guldens.

Reageer op dit artikel