nieuws

Ambtenaren van Nuts naar Univé

Archief

Onlangs zijn de ziektekostencontracten getekend waarop Univé begin dit jaar 16.000 rijksambtenaren plus hun gezinsleden heeft verzekerd. Het gaat om een contract voor ambtenaren van Financiën en een contract voor ambtenaren van de ministeries van Justitie, VWS en Buitenlandse Zaken. De ambtenaren waren tot eind vorig jaar verzekerd bij Nuts. Nuts deelde enige tijd geleden mee de contracten te hebben beëindigd, omdat ze niet rendabel waren. De nieuwe contracten zijn tot stand gekomen via Aon. Aon-directeur Wim Span bevestigt dat Nuts zelf de contracten heeft beëindigd.

Op de foto zittend vlnr: voorzitter mr. Jan Lely van de Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen (voor de ambtenaren van Financiën) en voorzitter drs. Johan van Eerde van Fincover, de organisatie die verzekeringen verzorgt voor ambtenaren van overige genoemde ministeries. Staand vlnr: algemeen directeur drs. Wim Span van Aon, en de drie Univé-directeuren Wim van Embden, drs. Marcel Snijders en Karst Breeuwsma. Op de foto ontbreekt commercieel directeur Dick ten Pas van Aon Nederland Group Programs.

Reageer op dit artikel