nieuws

Ambitieuze groeiplannen bij Van den Ende Groep

Archief

De Westlandse Van den Ende Groep wil zich met een verbreding van het producten- en dienstenpakket nadrukkelijk in heel Zuid-Holland gaan manifesteren. Gesterkt door de 25% participatie van Fortis-Amev, moet in de komende vijf jaar de omzet worden verzesvoudigd van f 16 mln dit jaar naar f 100 miljoen in 2005.

De groei zal naar verwachting voor de helft uit de bestaande activiteiten voortkomen en voor de andere helft via overname van bedrijven. Het personeelsbestand, uitgedrukt in volledige banen, moet in de komende vijf jaar toenemen van 120 naar 500.
Dit alles zal gebeuren onder de nieuwe overkoepelende naam Esperion, die gebaseerd is op het latijnse werkwoord ‘esperare’ en dat betekent ‘goede verwachtingen hebben’.
Behalve op het terrein van verzekeringen, makelaardij o/g en persoonlijk financieel advies zal Esperion ook de overkoepeling zijn van facilitaire bedrijven op het gebied van management-consultancy, ICT, marketing en boekhouding.
Acht partijen
Om de expansieplannen te kunnen uitvoeren, heeft Van den Ende in de eerste helft van dit jaar gesprekken gevoerd met acht potentiële financieringspartners, waaronder vrijwel alle grote bank- en verzekeringsgroepen. “Onze kapitaalbehoeften voor 2000 en 2001 bedragen enkele tientallen miljoenen”, zei algemeen directeur Arie van den Ende tijdens de presentatie van Esperion in het Haagse hotel Corona.
Uiteindelijk is het tot een akkoord gekomen met het Fortis-concern. Fortis heeft inmiddels 25% van het aandelenkapitaal in Esperion genomen.
Betrokkenheid
Van den Ende wil dat de bedrijfscultuur zich zodanig ontwikkelt dat werknemers zich zeer betrokken bij de onderneming voelen (mede door aandelenparticipatie). Ook potentiële partners moeten zich tot die cultuur aangetrokken gaan voelen. In dit verband spreekt Van den Ende graag van ‘Het Nieuwe Ondernemen’. Wat daarmee wordt bedoeld, kan men proeven op de inmiddels operationele internetsite met als adres www.hetnieuweondernemen.nl
Arie als goeroe van ‘het nieuwe ondernemen’
Nadat Arie van den Ende tijdens de persconferentie een toelichting had gegeven op de groeiplannen van zijn bedrijf en op de participatie van Fortis-Amev, werd een korte pauze gehouden. Daarna stond een toespraak over ‘Het Nieuwe Ondernemen’ op het programma.
Door Arie zelf, een mededirecteur en een externe man, is diepgaand gekeken naar trends in de samenleving en in de economie. “Als je een jaar aan vakbladen doorneemt, zie je trends die voor anderen verborgen blijven.” Na een vakantie in Amerika las Arie ook eens in één ruk dertig edities van Het Financieele Dagblad. Hij constateerde dat aan het begin van de rit callcenters alles leken te zijn, maar daarna niets. “Bleken ze in een maand te zijn uitgeraakt.”
Spiritualiteit
Mede door de economische groei, is er sprake van economische onafhankelijkheid in de vorm van meer ruimte, bijvoorbeeld voor zelfontplooiing en spiritualiteit. “Men begint een andere houding te krijgen: dingen die men vroeger gek vond, worden nu als interessant beschouwd. Men ziet geen bedreigingen meer, uitsluitend nog kansen. Productverkopers worden dienstverleners, dienstverleners worden superdienstverleners in pogingen om de marge te vergroten.”
Volgens Arie wordt er een overdreven belang aan e-commerce gehecht. “Wij halen daar niettemin een belangrijk deel van onze groei uit. Echter, woningcorporaties, kabelaars, energiebedrijven en internetomgevingen zijn voor ons belangrijke platforms voor het uitzetten van financiële distributie.”
Werkdruk
“In onze sector is er een kat-en-muisspel over ‘hoge werkdruk’. De werkdruk in de verzekeringssector is hoog, omdat die belachelijk slecht is geautomatiseerd, als je dat vergelijkt met andere sectoren.” In de komende jaren zal Esperion grote bedragen investeren om de dingen die mensen vervelend vinden en waar heel veel mee fout gaat, te automatiseren, zodat men zich kan concentreren op wat men het leukst vindt en waar men het beste in is. “Heel belangrijk in ons denken is ruimte aan ondersteuning. Zeker in de dienstverlening moeten mensen goed in hun vel zitten. De laatste drie jaar nemen wij systematisch een substantieel bedrag in de begroting op om mensen te ondersteunen, inclusief psychotherapeutische ondersteuning.”
Economische psychologie
“Klanten worden wijsgemaakt dat ze koning zijn maar het gaat om iets heel anders. Het gaat om klantparticipaties, om win-win. Wij willen klanten waar we iets aan kunnen verdienen. Als dat niet haalbaar is, dan moeten wij afscheid nemen van de klant. Dit geldt duidelijk voor bedrijven waar vergoedingen niet per uur maar afhankelijk van prestaties zijn.”
Het gaat volgens Arie om economische psychologie, niet om marketing. “Dat laatste gaat over waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Marketing kijkt naar postcodes, enzovoorts (sociaal-economische gegevens). De economisch psycholoog bekijkt hoe mensen zich thuis voelen en willen kopen, welke kleurstelling ze zich prettig bij voelen, etcetera. Een vak met toekomst.”
“In fysieke vorm werken wij daarom aan nieuw concept van distributie met name binnen ons financieel advies cluster richting particulieren. Het gaat daarbij onder meer om adviespleinen waar allerlei zaken worden aangeboden. Het heeft de sfeer van Het Nieuwe Ondernemen en een grand café. Het is iets wat op zichzelf traffic genereert en is als zodanig antwoord op de vraag: hoe kom je aan een nieuwe klant?”
Begin december is er, op initiatief van het jongste opinieblad van ons land, Ode, een congres in Noordwijk dat moet leiden tot het ‘Verdrag van Noordwijk’. “Er zijn overeenkomsten met Esperion maar er zijn ook thema’s die naar ons gevoel te ver gaan. Er zijn internationaal gezaghebbende mensen die hun steun aan dit congres hebben toegezegd.” Op 16 februari houdt Esperion een seminar met als titel ‘de Bron van Inspiratie’. “Het is zeer interactief. Er zijn waarschijnlijk nog niet eerder zulke seminars georganiseerd. Er zijn speakers-cornerachtige omgevingen, vier à vijf plekken waar tegelijk iets gebeurt. Achterliggende gedachte is om Het Nieuwe Ondernemen verder vorm te geven.”
Arie van den Ende tijdens de presentatie van zijn nieuwe economische religie.

Reageer op dit artikel