nieuws

Ambiente werft intermediair voor milieuvriendelijk beleggingsprodukt

Archief

Met het doel de Nederlandse markt te ‘winnen’ voor beleggingsprodukten in milieuvriendelijke projecten, waaronder windenergieparken en warmtekrachtcentrales, worden sinds kort assurantietussenpersonen geworven door Ambiente in Arnhem. Het bedrijf is opgericht in april dit jaar en deze maand operationeel geworden.

Ambiente, het Spaanse woord voor ‘milieu’, is de Nederlandse partner van een groep Duitse industriële ondernemingen, die zich hebben verenigd in de Euro Energie Groep.
Het doel van deze bedrijven is energie op te wekken door het gebruik van efficiënte technologieën, en ontlasting van het milieu door terugdringing van schadelijke uitlaatgassen. De groep beheert een beleggingsfonds (Euro Energie Fonds) dat uitsluitend investeert in milieuvriendelijke energiewinning via windmolens en gemoderniseerde warmtekrachtcentrales in voormalig Oost-Duitsland.
Gegarandeerd rendement
Ambiente biedt de ‘groene’ belegger de mogelijkheid te participeren in het Euro Energie Fonds vanaf f 115 per maand of via een eenmalige storting van f 5.750.
De looptijd van het beleggingsprodukt is altijd zes jaar. Voor deze termijn is gekozen, aldus directeur H.R. Kloos, omdat de cliënt die periode kan overzien.
Het rendement bedraagt per 1 oktober 9% per jaar en wordt door de fondsbeheerder Euro Kapital in Hamburg schriftelijk gegarandeerd. Deze garantie kan worden afgegeven, omdat met de Duitse overheid contractueel minimum tarieven voor het verkrijgen van energie zouden zijn overeengekomen.
Voor het nemen van participaties in beleggingsfonds worden kosten in rekening gebracht tot een maximum van 5% over de ingelegde som tijdens de looptijd.
Bij een minimum inleg van f 115 (DM 100) per maand bedraagt de opbrengst na zes jaar rond f 10.900. Een eenmalige storting van f 11.500 levert na zes jaar f 18.725, rekent Ambiente voor in haar brochure.
Extra fiscale vrijstelling
Volgens Ambiente kan de ‘groene’ belegger op termijn profiteren van extra fiscale faciliteiten. De spaar- en beleggingsinkomsten uit ‘groene’ projecten zijn sinds kort vrijgesteld van de inkomstenbelasting.
Deze vrijstelling voor rente- en dividendinkomsten is onbeperkt en staat los van de standaard rente- en dividendvrijstellingen voor gewone spaarrekeningen en overige beleggingsprodukten. Voorwaarde is wel, dat de milieuvriendelijke projecten worden uitgevoerd door speciaal daartoe aangewezen fondsen van kredietinstellingen of beleggingsinstellingen. Op dit moment is Ambiente nog niet als zodanig erkend.
Antwoordcoupons
Het werven van assurantiekantoren doet Ambiente via advertenties. Tot dusver heeft het bedrijf zo’n 25 reacties binnengekregen. Het kantoor Siebe Oosterloo in Appelscha is inmiddels een samenwerking aangegaan.
Voor het begeleiden van het intermediair in maximaal zeven regio’s zegt Ambiente aparte salesmanagers in dienst te zullen nemen. De tussenpersoon krijgt een semi-exclusief werkgebied afhankelijk van inwonertal en geografische ligging. Voor zijn bemiddeling kan het intermediair rekenen op een provisie, die wordt gerelateerd aan de omzet in eenheden. Een eenheid is gelijk aan f 11.500 ingelegde vermogen gedurende zes jaar. Het provisiepercentage bedraagt daardoor minimaal 2% en maximaal 5% over de ingelegde som.
Om de interesse van de bevolking op te wekken, worden in de landelijke dagbladen produktadvertenties met antwoordcoupons geplaatst. De coupons kunnen worden doorgesluisd naar het intermediair. “Op voorwaarde, dat een redelijke produktie kan worden gegarandeerd”, aldus een woordvoerder.
Het postadres van Ambiente is: Steenstraat 44-46, 6828 CL Arnhem. Tel. 085 – 46.08.03/46.03.51 (fax).

Reageer op dit artikel