nieuws

‘AM ziet geest die er niet is’

Archief

In AM 18 werd in het hoofdredactionele commentaar kritiek geuit op de introductie van afsluitprovisie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen door Klaverblad en Reaal. Klaverblad reageert hieronder bij monde van directeur Richard van der Hart.

“U verwijt ons dat wij iets doen dat ingaat tegen de geest van de WFD. Volgens ons ziet u een geest die er helemaal niet is. Waar het om gaat, is het bestrijden van provisiegedreven verkoop van financiële producten, met behoud van een redelijke beloning voor de assurantieadviseur. In dat kader is de ’50/50-regel’ totstandgekomen. Onze nieuwe provisieregeling voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voldoet (onverplicht) volledig aan deze regel en zal naar onze mening niet leiden tot het sluiten van verzekeringen ‘alleen maar om de provisie’.
Het is u opgevallen dat wij ‘zelfs hardop erkennen’ dat onze nieuwe provisieregeling compensatie biedt voor lagere afsluitprovisie bij andere producten. U doet alsof wij een zonde opbiechten. Door velen is naar voren gebracht dat het verminderen van afsluitprovisie bij het intermediair tot liquiditeitsproblemen zou kunnen leiden. Het is geen geheim dat Klaverblad Verzekeringen zich richt op kleine en middelgrote onafhankelijke kantoren, de categorie die het volgens velen extra moeilijk gaat krijgen. Het is in hun eigen én in ons belang dat deze kantoren kunnen blijven bestaan. Onze nieuwe provisieregeling kan daar een bijdrage aan leveren.
Beunhazen
Voor alle duidelijkheid: wij erkennen ook hardop dat wij hopen hierdoor extra productie te realiseren. En mocht u bang zijn dat wij voor andere schadeverzekeringen ook snode plannen hebben: op woonhuis- en inboedelverzekeringen verlenen wij al sinds jaar en dag 100% afsluitprovisie. Gek eigenlijk dat wij dáár in het verleden niemand over gehoord hebben!
U stelt ook aan de orde of het adviseren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een arbeidsintensieve bezigheid is. Wij kunnen u verzekeren dat dit het geval is. Met name de vele zzp’ers in ‘fysieke’ beroepen, maar ook andere ondernemers, denken helemaal niet aan een aov, hebben geen idee welk bedrag ze moeten verzekeren, vinden de premies te hoog en/of denken te kunnen wachten tot het lichaam gebreken begint te vertonen. Hen overtuigen kan een kwestie zijn van volhouden.
De vergelijking die u in uw commentaar maakt met uitvaartverzekeringen, begrijpen wij niet. Op de eerste plaats zien wij nog niet gebeuren dat beunhazen langs de deuren gaan en nietsvermoedende consumenten overbodige aov’s aansmeren, zoals dat helaas bij uitvaartverzekeringen af en toe gebeurt. Verder is de beloning voor uitvaartverzekeringen al bijna volledig afsluitprovisie en zien wij die niet snel omhoog gaan. Op het product wordt bepaald geen riante winstmarge behaald.
Geen extraatjes
Dat brengt ons bij de ‘ruimte voor extraatjes’ die er volgens u zou zijn door de fraaie winstmarges op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarover merkt de NBVA in uw blad nu juist op dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat onze nieuwe regeling nominaal een verlaging van de provisie oplevert. Wij kunnen echter zowel de NBVA als u geruststellen. Onze regeling heeft telkens betrekking op een periode van vijf jaar. Voor de totale beloning over die periode maakt het niet uit of de assurantieadviseur kiest voor de nieuwe regeling met afsluitprovisie. Geen extraatjes, geen verlaging, alleen een verschuiving in de tijd. Bovendien kan hij ook gewoon kiezen voor de bestaande regeling met 20% doorlopende provisie.
Ten slotte lijkt u te denken dat onze nieuwe regeling, en de te verwachten reacties daarop van andere maatschappijen, zouden kunnen leiden tot afschaffing van het fenomeen provisie en invoering van een beloning op uurbasis. Dat idee wordt volgens u steeds aantrekkelijker. Naast de assurantieadviseurs, hun klanten en onszelf bewijzen wij dus kennelijk ook u een dienst. Prachtig toch?

Reageer op dit artikel