nieuws

AM-publicatie leidt tot aangifte tegen VK

Archief

Bram Bart, een Zeeuwse makelaar die slachtoffer zegt te zijn van de ongedekte garanties van het van fraude verdachte Verzekerd Keur (VK), heeft naar aanleiding van een publicatie in AM aangifte gedaan van bedrog, oplichting en fraude tegen VK-directeur Ronald van Keulen.

Bart was de makelaar in het door voormalig VK-directeur Ronald de Man in AM (nr. 14, pag. 5) genoemde bouwproject, waarbij door fouten van de aannemer bij de makelaar een schade van ruim f 600.000 ontstond. VK weigerde die schade te vergoeden. Bart vreest dat hij en andere gedupeerden geen verhaalsmogelijkheid meer hebben als VK straks failliet gaat. Mr. M. Bijker, behandelend officier van Justitie die de strafzaak tegen VK coördineert, zegt de aangifte voorlopig niet in behandeling te zullen nemen omdat deze niet past in het nog lopende onderzoek.
Ellende
De aangevende makelaar Bart blijkt overigens ook niet van onbesproken gedrag. In Zeeland zou hij een spoor van ellende en faillissementen achter zich hebben gelaten, aldus Cobouw, een blad voor aannemers. De makelaar zette volgens de Vereniging Eigen Huis bouwbedrijven in het verleden met ‘wurgcontracten’ onder grote druk waardoor er diverse bedrijven in grote financiële moeilijkheden raakten.
Ook trachtte Bart assurantietussenpersonen in te schakelen bij de verkoop van pre-fab woningen, keukens en badkamers. Om voor hem in keukens te mogen handelen moest het intermediair de makelaar eerst f 3.000 betalen.

Reageer op dit artikel