nieuws

AM Jaarboek rechtgezet

Archief

Het AM Jaarboek 2000 bevat enkele fouten in de cijfers van Zwitserleven.

Als gevolg van een opgave van de maatschappij zijn drie getallen bij de 1998-premies voor risico van de polishouder verwisseld. Zo is het premie-inkomen uit individuele verzekeringen tegen periodieke premie niet f 78.962 maar f 41.769 (maal 1.000). Uit individuele verzekeringen tegen premies ineens is niet f 168.974 afkomstig maar f 78.962. Ten slotte hoort bij de collectieve verzekeringen tegen periodieke premie niet f 41.769 premie maar f 168.974.

Reageer op dit artikel